УПИС УВИНОГРАДАРСКИ РЕГИСТАР

Više
18 jun 2020 07:58 #41676 od Bušatović Radomir
Ускладу са Законом о вину (Сл. Гласник РС, бр. 41/09 и 93/12), као и Правилника о садржини и начину вођења виноградарског регистра, и обрасцу захтева за упис у виноградарски регистар Сл. Гласник РС, бр.33/10 и Правилник о изменама и допунама истог, Сл. Гласник РС бр. 9/14 од 30. јануара 2014. године, сва физичка и правна лица, односно предузетници који имају у власништву, закупу или другом облику својине 10 и више ари винограда, ИМАЈУ ОБАВЕЗУ уписа у Виноградарски регистар. Ова обавеза се такође односи и на све оне винограде који имају манје од 10 ари винограда, а своје грожђе стављају у промет.

- Виноградарска парцела јесте пољопривредна парцела на којој се налази виноград са јединственим карактеристикама: један облик власништва, једна сорта, односно сортимент, једна подлога, један размак садње, један узгојни облик, једна година садње, један просечан принос по хектару и једна намена грожђа;
- Виноградарски регистар јесте база података о произвођачима грожђа и виноградарским парцелама, као и о другим подацима у складу са правилником;
- Графички приказ виноградарске парцелејесте графички приказ са подацима о тој виноградарској парцели, добијен након мерења, односно одређивања површине виноградарске парцеле применом геоинформационог система и технике, као и трансформације и обраде података;
- Извод из Виноградарског регистрајесте извод из базе
Виноградарског регистра са подацима о произвођачу грожђа и његовим виноградарским парцелама у складу са последњом променом података;
- Произвођач грожђа јесте физичко лице, правно лице, односно предузетник који се бави производњом грожђа и који је уписан у Виноградарски регистар;

Сваком произвођачу грожђа приликом уписа у Регистар додељује серегистарски броји издаје извод из Регистра са бројевима виноградарских парцела и графички приказ тих парцела.

• Произвођач грожђа може да имасамо један регистарски број.
• Регистарски број који је једном додељенне може се мењати.
• Регистарски број који је додељен једном произвођачу грожђане може бити додељен неком другом произвођачу грожђа у случају његовог брисања из Регистра.

Као помоћ произвођачима грожђа, који по основу Закона о вину морају да се упишу у Виноградарски регистар и пријаве податке о својим виноградима, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде променило је Правилник о виноградарском регистру.

Изменама и допунама овог правилника, произвођачи грожђанеће морати да подносе документацију о катастарским подацима (извод из листа непокретности и копије планова парцела), као и извод из Агенције за привредне регистре (за привредне субјекете), већ ће Министарство, односно Центар за виноградарство и винарство преко својих шест канцеларија у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Неготину, АлександровцуиНишу, прибављати неопходне податке из расположивих база Републичког геодетског завода и Агенције за привредне регистре.

Такви произвођачи грожђа, којинеће имати трошкове за упис у Виноградарски регистар,већ ће подношењем попуњеног захтева за упис у Виноградарски регистар (ВВ1 обрасца) веома лако да започну процедуру уписа и остваре ову законску обавезу, која је иначе обавеза у свим земљама Европске уније.
Према попису пољопривреде који је спроведен у 2012. години, у Републици Србији има око 22.000 ха. под виноградима, а производњом грожђа се бави око 80.000 газдинстава.
За све ближе информације, произвођачи грожђа се могу обратити особама задуженим за административне послове у шест канцеларија Центра за виноградарство и винарство.

Александровац: (округ у надлежености:Расински)

Контактособа: ГоранСудимац
Адреса: 29.новембра 21,37230Александровац,
Телефон: 060/6010-188i063/1830-347,
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.;
Радомир Бушатовић, дипл.инж.
ПССС Крушевац

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.498 sekundi
Powered by Kunena Forum