Vinogradarski registar

Više
10 mar 2020 10:37 #40686 od Čokojević Sanja
Vinogradarski registar


Vinogradarski registar predstavlja bazu podataka o proizvođačima grožđa i vinogradarskim parcelama, kao i o drugim podacima u skladu sa zakonom.
Zakonom o vinu je predviđena obaveza upisa u Vinogradarski registar svih pravnih, fizičkih lica i preduzetnika koji proizvode grožđe namenjeno prometu i preradi a koji imaju vinogradarske parcele veće od 10 ari.Ova obaveza se takođe odnosi i na vinogradare koji imaju manje od 10 ari vinograda, a svoje grožđe stavljaju u promet.
Svakom proizvođaču grožđa se prilikom upisa u Vinogradarski registar dodeljuje registarski broj i grafički prikaz tih parcela. Proizvođač grožđa može da ima samo jedan registarski broj.
Koji su to podaci koje upisujemo u obrazac?
-administrativni podaci: jedinstven i neponovljiv registarski broj proizvođača,ime i prezime tj.poslovno ime proizvođača; lični identifikacioni broj/ identifikacioni broj privrednog subjekta.
-o vinogradarskoj parceli (sorta, podloga, razmak sadnje između redova, razmak sadnje u redu, uzgojni oblik, godina sadnje, prosečan prinos sa vinogradarske parcele, namena grožđa)
- katastarski podaci (opština u kojoj se nalazi parcela, katastarska opština, jedinstveni broj katastarske parcele, površinu katastarske parcele, informacije o delimičnoj ili potpunoj pokrivenosti parcele i tipu vlasništva nad datom parcelom).
Uz zahtev za upis u Vinogradarski registar podnosi se:
-ugovor o zakupu (korišćenju za vinogradarsku parcelu na kojoj se vinograd nalazi), ako podnosilac zahteva nije vlasnik te vinogradarske parcele, ako je zakupac ili korisnik
-dokument kojim se dokazuje pravo svojine na katastarskoj parceli na kojoj se nalazi vinogradarska parcela (ako pravo svojine nije upisano u katastar nepokretnosti)
-dokaz o uplaćenim administrativnim taksama.

U Negotinu se nalazi kancelarija Stručne organizacije za vođenje Vinogradarskog registra koja je nadležna za teritoriju naših opština ( Braničevski, Borski i Zaječarski okrug). Kontakt osoba je Dragana Ivić ; Adresa: Trg Đorđa Stanojevića 5, 19300 Negotin. Telefon/fax: 019/570-292e-mail: cewin.dragana©gmail.com.

Sanja Čokojević,dipl.ing.voćarstva i vinogradarstva

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.444 sekundi
Powered by Kunena Forum