Vinogradarski registar

Više
02 dec 2019 13:31 #39380 od Svetozarević Goran
Vinogradski registar
Republika Srbija je preuzela obavezu upisa u vinogradarski i vinski registar a odnosi se na usaglašavanje zakonske regulative između EU i naše zemlje u oblasti vinogradarstva i vinarstva. Ova regulativa sadrži baze podataka sa evidencijom proizvodnje i prometa grožđa i vina u Srbiji. Elektronske forme VV1 i VV2 obrasca, moguće je preuzeti na Web-adresi:www.minpolj.gov.rs./vinarski regista. Obaveza upisa u Vinogradarski registar je pravnih, fizičkih lica i preduzetnika koji proizvode grožđe na 10 ari i više, kao i na vinogradare koji imaju manje od 10 ari vinograda ali svoje grožđe stavljaju u promet. Upis u Registar vršiti na osnovu zahteva nekoj od najbližih kancelarija Stručne organizacije za vođenje Vinogradarskog registra, odnosno Centra za vinogradarstvo i vinarstvo Niš, prema sedištu pravnog lica, preduzetnika ili prebivalištu proizvođača grožđa, odnosno fizičkog lica. Kancelarije se nalaze u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Aleksandrovcu, Negotinu, Nišu. Prijava proizvodnje u Vinogradarski registar na VV1 vrši se svake godine do 15. novembra. Formular ima 3 dela:prvi se odnosi se na fizičko lice-vlasnika vinogradarskih parcela a popunjava samo prilikom upisa u Vinogradarski registar; drugi deo je vezan za popunjavanje podataka o vinogradarskim parcelama (vlasništvo, položaj, površina) i on se popunjava samo pri upisu a kasnije samo ukoliko ima promene vezane za parcele u roku od 15 dana, treći deo se odnosi na proizvodnju grožđa po parcelama -sorta, podloga, uzgojni oblik, prinos, namena grožđa a popunjava se nakon berbe. Pri upisu dodeljuje se registarski broj i izdaje izvod iz registra sa brojem vinogradarske parcele i grafičkim prikazom parcela. Registarski broj koji je jednom dodeljen, ne može se menjati niti može biti dodeljen drugom u slučaju eventulanog brisanja iz registra.
Prijava proizvodnje i prometa vina u Vinarski registar odnosi se na pravna lica i preduzetnike, do 31. decembra, podrazumevajući da je tržišna vinska godina od 1. avgusta prethodne godine do 31. jula naredne godine. Promena podataka u vezi opreme prijavljuje se u roku od 15 dana Ministarstvu poljoprivrede, kome se prijavljuju proizvodnja i zalihe polugotovih i gotovih proizvoda od grožđa. VV2-obrazac sadrži 4 dela: prvi se odnosi na podatke o podnosiocu zahteva, drugi na podatke o vinariji, treći na podatke o tržišnoj vinskoj godini a četvrti deo o zalihama vina i drugih proizvoda zaključno sa 31.07. Prva dva dela popunjavaju se na početku i ako ima pomena u statusu firme ili vinarije a zadnja dva popunjavaju se svake godine.
Svetozarević,dipl.inž.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.292 sekundi
Powered by Kunena Forum