Kako do sertifikata u organskoj proizvodnji?

Više
19 jan 2022 09:29 #48777 od Mijatović Bojan
Pre uključivanja u organsku proizvodnju neophodna je edukacija o metodama organske proizvodnje koja podrazumeva i dobro razumevanje propisa koji je regulišu:
Zakon o organskoj proivodnji („Sl.glasnik”, broj 30/10 i 17/19-dr. Zakon)
Ovim zakonom uređuje se proizvodnja poljoprivrednih i drugih proizvoda metodama organske proizvodnje (u daljem tekstu: organska proizvodnja), ciljevi i načela organske proizvodnje, metode organske proizvodnje, kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji, prerada, obeležavanje, skladištenje, prevoz, promet, uvoz i izvoz organskih proizvoda, kao i druga pitanja od značaja za organsku proizvodnju
Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje („Sl. glasnik RS”, br. 95/20 i 19/21 )
Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi koje treba da ispuni kontrolna organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji, metode organske biljne i stočarske proizvodnje, dužina trajanja perioda konverzije u biljnoj i stočarskoj proizvodnji, način vršenja kontrole u organskoj proizvodnji i mere koje ovlašćena kontrolna organizacija određuje u slučaju utvrđenih nepravilnosti u načinu obavljanja proizvodnje organskih proizvoda, sadržina i obrazac evidencije koju vodi ovlašćena kontrolna organizacija, kao i način vođenja te evidencije, sadržina i obrazac zbirne evidencije, tehnološki postupci prerade u organskoj proizvodnji, sastojci, aditivi i pomoćne supstance koje se koriste u preradi organskih proizvoda, način čišćenja i sredstva za čišćenje tehnoloških linija, izgled oznake i nacionalnog znaka organskih proizvoda, kao i način skladištenja i prevoza organskih proizvoda.
Pravilnik o dokumentaciji koja se dostavlja ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji radi izdavanja potvrde, kao i o uslovima i načinu prodaje organskih proizvoda („Sl. glasnik RS”, br. 88/16)
Ovim pravilnikom bliže se propisuje dokumentacija koja se dostavlja ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji radi izdavanja potvrde o tome da je sertifikovani organski proizvod koji se uvozi proizveden u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja i propisima donetim na osnovu tog zakona (u daljem tekstu: potvrda), kao i uslovi i način prodaje organskih proizvoda koji se mogu prodavati zajedno sa proizvodima iz konvencionalne proizvodnje samo ako su upakovani.
U skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji Ministarstvo poljoprivrede ovlašćuje kontrolne organizacije za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji. Spisak se objavljuje u Službenom glasniku.
SPISAK OVLAŠĆENIH KONTROLNIH ORGANIZACIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLE I SERTIFIKACJE za 2022.g
Poslove kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2022. godinu obavljaju sledeće kontrolne organizacije:
1) „CENTAR ZA ISPITIVANjE NAMIRNICAˮ DOO, Beograd, Zmaja od Noćaja 11;
2) „ECOCERT BALKANˮ DOO, Beograd, Slavonska 18;
3) „ORGANIC CONTROL SYSTEMˮ DOO, Subotica, Trg Cara Jovana Nenada 15/I;
4) „ECOVIVENDIˮ DOO, Beograd, Voje Veljkovića 14/4;
5) „TMS CEE“ DOO, Beograd, Rudnička 14;
6) „SGS BEOGRADˮ DOO, Beograd, Jurija Gagarina 7b;
7) „JUGOINSPEKT-NOVI SADˮ DOO, Novi Sad, Dunavska 23/1.

Za portal uredio: Bojan Mijatović dipl.inž. zaštite bilja
PSSS Beograd

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.382 sekundi
Powered by Kunena Forum