Припрема земљишта у органској производњи

Više
30 sep 2021 14:44 #47533 od Konstantinović Nemanja
Обради земљишта у органској пољопривреди посвећује се посебна пажња у односу на конвенционалну обраду и анализира у оквиру осталих предузетих агротехничких мера.У условима када се обрада обавља на неправилан начин она може да утиче на низ деградационих процеса у земљишту (кварење структуре, ерозију, смањење садржаја хумуса, поремећај у кружењу воде, азота и других елемената).Значајна улога у систему органске пољопривреде придаје се различитим конзервацијским системима обраде, који морају бити прилагођени захтевима гајених биљака и својствима земљишта.
Да би се одабрао најповољнији систем обраде у нашим агроеколошким условима неопходно је да се анализирају климатске карактеристике подручја, својства земљишта, специфични захтеви усева, плодоред, начин ђубрења и техничка опремљеност газдинства.Приликом планирања обраде треба узети у обзир и ефекат који она може да има на активност биолошке фазе у земљишту.Свака фаза обраде мора бити испланирана водећи рачуна да је земљиште обрађено у оптималним агротехничким роковима, на одговарајућој дубини и с одговарајућим оруђима.У органској производњи често пута је неопходно користити и специфична оруђа или постојећа оруђа адаптирати потребама процеса производње уз коришћење искустава стечених у конвенционалној пољопривреди.Основна обрада може да се обавља орањем, коришћењем раоничних плугова, најчешће до дубине од 20 цм, нарочито на тежим, влажним земљиштима и у јесењем периоду.За биљне врсте са развијенијим и дубљим кореновим системом, дубина орања је мало већа у поређењу са врстама чији коренов систем је слабије развијен и плићи.На тежим земљиштима или при лошијем механичком саставу препоручује се коришћење и тањирача.Припрему земље треба обавити са што мање прохода.У процесу биљне производње оснвна обрада током јесени представља почетак припреме земљишта за сетву наредног усева.Код система одрживе пољопривреде технологија производње је у мањој мери заснована на јесењем орању, пре свега због сталне покривености парцела усевима.Функција јесење обраде јесте стварање повољне структуре земљишта у условима неизменичног влажења и сушења, односно смрзавања и одмрзавања.Међутим, ако се планира гајење неког озимог међусезонског усева тада је оправдано изводити основну обраду у фебруару или марту, али пре кретања вегетације.После основне обраде, ако се изводи у јесен ,прва операција у пролеће јесте плитка обрада, како би се земљиште поравнало, спречило стварање покорице, уништили корови у почетним фазама раста и спречио губитак воде ипаравањем.Задатак предсетвене припреме јесте да уклони евентуалне неравнине створене након основне обраде и обезбеди повољну структуру ораничног слоја земљишта.У зависности од стања парцеле примењују се лаке тањираче, дрљаче, лаки сетвоспремачи.За сетву је неопходно обезбедити стабилну, влажну и топлу постељицу и растресит покривач.
Обрада има веома велики значај у сузбијању корова, јер се у органској пољопривреди не примењују синтетички произведени хербициди.Ефикасна борба против корова заснива се на правовременој примени одговарајућих машина и правилној смени усева.На основу односа културне биљке и корова, тј. Нивоа њихове међусобне компетиције одлучујемо када је најбољи моменат за сузбијање корова и које ћемо машине користити.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.303 sekundi
Powered by Kunena Forum