Mere koje treba primeniti u organskoj proizvodnji voća

Više
01 dec 2020 15:42 #43543 od Todorović Magdalena
Osnovno pravilo je da površina na kojoj se primenjuje organska proizvodnja treba da bude najmanje pet do šest metara udaljena od drugih konvencionalnih površine. Period prelaza - konverzija, kod voćarske proizvodnje traje tri godine sa izuzetkom kada kontrolno i sertifikaciono telo može da smanji period konverzije. Sertifikacija zasada obavlja se svake godine. Sadni materijal koji se upotrebljava u organskom voćarstvu treba da bude organskog porekla Važan faktor u planiranju organske proizvodnje je lokacija na kojoj će biti podignut zasad. Da je zasad na većoj nadmorskoj visini i da ima dobru provetrenost.Voćna vrsta koja će se gajiti zavisi od tipa i od kvaliteta zemljišta. Zemljište je od velike važnosti pri uzgajanju bilo koje kulture u organskoj poljoprivrednoj proizvodnji Za organsku proizvodnju pogodna su plodna rastresita i duboka zemljišta (gajnjače, aluvijalna i deluvijalna zemljišta),Najpovoljnija je južna ili jugoistočna ekspozicija, iz razloga što ukoliko je toplije, utoliko se bolje iskorišćava sunčeva svetlost. Đubriva koja se koriste su propisana pravilnikom. Organka proizvodnja je nezamisliva bez organskih đubriva Organska đubriva popravljalju strukturu i pojačavaju mikrobiološku aktivnost zemljišta a time se stvaraju povoljni uslovi za aktivnost korena voćaka i usvajanje hraniva iz zemljišta .U voćarskoj praksi se najviše koristi: stajnjak, delom osoka, zelenišno đubrivo, kompast, treset i drugo. U organskoj proizvodnji koristi se i druge materije kao što je glina koalin i druge U cilju regulisanje rodnosti i lakše zaštite voća od bolesti i štetočina obavezna je primena pomotehničkih mera u prvom redu rezidbe. Rezidba voća mora biti pravilna, uravnotežen. Mehanizacija koja se koristi u voćarskoj proizvodnji za izvođenje agrotehničkih mera, su traktori slabije snage i težine da ne bi sabijale zemljište i pogoršavale strukturu zemljišta
Magdalena Todorović dipl.inž.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.293 sekundi
Powered by Kunena Forum