Organske - integralne farme

Više
30 sep 2019 12:12 #38823 od Konstantinović Nemanja
Uključivanjem životinja u agroekosistem postiže se njegova osnovna funkcija - kruženje materije.Organska poljoprivreda se ne može ni zamisliti, ako u proizvodnju hrane nisu uključene životinje.One obezbeđuju hraniva za biljnu proizvodnju, a biljke obezbeđuju hranu za životinje i time se omogućava potpunije kruženje materije.Organska farma je mešavina biljne i stočarske proizvodnje, koja se sastoji od više konponenata (oranice, travnjaci, šume, stoka).U organizaciji ovakvog sistema sve ima svoju ulogu i smisao i na skladan način se prožimaju i dopunjuju.Time farma postaje harmonična, zatvorena celina, entitet u kome se svi delovi dovode u sklad i ravnotežu.Ovo doprinosi stabilnosti farme naspram uticaja spolja , odnosno stresova prirodnih i ekonomskih.Težnja da organska farma bude sastavljena iz nekoliko različitih celina ne isključuje mogućnost specijalizacije do određenog stepena, tamo gde takva proizvodnja ima komparativne prednosti.Većina pravila kojima se reguliše organska proizvodnja ne dozvoljava da unos đubriva , hrane za stoku i sa drugih farmi prelazi 15-30 % ukupnih potreba.Zbog toga se formiranje takve farme mora pažljivo i detaljno isplanirati i uraditi sve bilanse materije i energije da bi sistem mogao stabilno da funkcioniše.
Drugi važan cilj koji ispunjavaju organske farme je očuvanje prirode i životne sredine, koji se može iskoristiti u svrhe rekreacije i turizma.Izgrađena infrastruktura za te namene na farmi omogućava i stimuliše ekološki obrazovanog kupca da češće dolazi i kupuje proizvode sa takvih farmi, što je naročito razvijeno u Velikoj Britaniji.Eko i ruralni turizam veoma doprinose razvoju ovakvih oblika proizvodnje hrane, kao i širenju ekološke svesti i znanja.Važan cilj je proizvodnja hrane koja je bazirana na ravnoteži kvaliteta i kvantiteta, kao i na obaveznom odnosu prihoda/profita i zdravlja/dobrobiti ljudi i životinja.Ova ravnoteža nazvana proizvodnja kvaliteta se zasniva na novoj sofisticiranoj tehnologiji, multifunkcionalnom plodoredu i drugim merama koje su uključene u proizvodnju na ekološkim farmama.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.430 sekundi
Powered by Kunena Forum