Principi organske poljoprivrede

Više
16 jul 2019 10:12 #38147 od Popadić Milica
Principi organske poljoprivrede

Osnovni zadatak poljoprivredne proizvodnje oduvek je bio da obezbedi dovoljne količine hrane i sirovina za ljude i životinje. Povećanjem produktivnosti proizvodnje, došlo je do nekontrolisanog korišćenja pesticida, intenzivne primene teške poljoprivredne mehanizacije u obradi zemljišta kao i do ugrožavanja prirodnih procesa. Rezultat svega navedenog je narušavanje kvaliteta životne sredine čime se javila potreba da se ona spasi uvođenjem organske proizvodnje.
Organska proizvodnja je zakonski regulisana proizvodnja koja uključuje kontrolu i sertifikaciju proizvodnje i proizvoda. KONTROLA „OD NJIVE DO TRPEZE“ predstavlja kontinuiran i nimalo jednostavan proces. Organska poljoprivreda se najbolje definiše kroz njen cilj, a to je proizvodnja zdravstveno bezbedne, kvalitetne hrane na ekološki održiv način.
Osnovni principi organske poljoprivrede su sledeći:
1.Princip zdravlja - Kroz organsku poljoprivredu proizvođač treba da održi i poboljša sopstveno zdravlje i zdravlje potrošača, zemljišta, biljaka i životinja, kao i planete u celini. Uloga organske proizvodnje, bilo u zemljoradnji, proizvodnji, distribuciji ili potrošnji je da održi proces zdravlja na svim nivoima.
2.Ekološki princip - Organska poljoprivreda treba da bude bazirana na živim ekološkim sistemima, da radi sa njima, oponaša ih i pomaže im da se održe. Pored toga ona treba da obezbedi zaštitu okoline, stanište, biološke raznolikosti voda ili okoline u celini, koja postoji van proizvodnog područja.
3.Princip pravednosti - Ovaj princip pre svega predstavlja pošten odnos prema prirodi i okruženju! Ljudski odnosi koji su u dodiru sa organskom poljoprivredom treba da osiguraju pravednost na svim nivoima: za poljoprivredne proizvođače, prerađivače, distributere, trgovce i potrošače.
4.Princip negovanja i staranja - Važno je očuvati zdravlje sadašnjih i budućih generacija kao i blagostanje ekosistema!
Principe organske poljoprivrede u praksi možemo primeniti kroz:
1. Uspostavljanje zatvorenog sistema proizvodnje - Oslanjajući se na lokalne izvore energije i repromaterijala na gazdinstvu poželjno je uvesti sledeća pravila:
a)proizvodnja krmnih smeša;
b)vezivanje azota setvom leguminoza;
c)kompostiranje otpadaka;
d)zaustavljanje erozije zemljišta i
e)pravilno rukovanje stajnjakom i biljnim ostacima.
2. Održavanje plodnosti zemljišta za duži period - Osnovni elementi plodnosti zemljišta su:
a)povećanje plodnosti zemljišta pravilnim đubrenjem organskim đubrivima i
b)održavanje strukture zemljišta gajenjem biljaka sa dubokim korenom, leguminoza i biljaka pogodnih za zelenišno đubrenje kao i obradom lakim oruđima da bi se što manje remetio životni prostor zemljišnih organizama.
3. Minimizirati nepovoljne uticaje na farmi – Potrebno je sprečiti zagađenja iz hemijski sintetizovanih đubriva i zaštitnih sredstava, sprečiti eroziju, ugrožavanje raznolikosti biljaka i životinja oko farme i na farmi i koristiti metode zaštite primenjivanjem plodoreda i otpornih sorti.
4. Zadovoljiti fiziološku i etološku potrebu domaćih životinja – Važno je obezbediti adekvatan životni prostor za životinje bilo da su u štali ili na ispaši i dovoljnu količinu stočne hrane iz organske poljoprivrede (po mogućnosti sa sopstvenog gazdinstva).
5. Očuvanje životne sredine i nepoljoprivrednih okolnih prirodnih staništa - pošumljavanje, formiranje drvoreda, sadnja šiblja, izgradnja veštačkih jezera/bara, obogaćivanje biljnim i životinjskim vrstama.
6. Organska poljoprivreda daje proizvode specifičnog kvaliteta - proizvodi organskog porekla imaju izraženu boju, ukus, miris i visok sadržaj suve materije
7. Zarada - Organska proizvodnja za proizvođača i njegovu porodicu treba da obezbedi solidnu zaradu. Organski proizvodi su skuplji od proizvoda iz konvencionalne poljoprivrede i nedostaju na tržištu a imaju potencijal i za izvoz.
Imajući u vidu prednosti organske u odnosu na konvencionalnu poljoprivredu treba se okrenuti proizvodnji organskih proizvoda ako ne za prodaju onda za sopstvene potrebe domaćinstva.
Milica Popadić, savetodavac za ratarstvo
PSSS ,,Poljosavet" doo Loznica

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.604 sekundi
Powered by Kunena Forum