Reproduktivni materijal u organskoj proizvodnji

Više
17 apr 2018 12:39 #32578 od Mijatović Bojan
Seme, rasad i sadni material
Seme, rasad i sadni material koji se upotrebljava u organskoj proizvodnji mora biti proizveden metodama organske proizvodnje odnosno mora imati sertifikat.
Ukoliko na tržištu ne postoji sertifikovano seme, rasad i sadni materijal, moguće je, uz odobrenje Ministarstva poljoprivrede, koristiti seme iz konvencionalne proizvodnje koje nije hemijski tretirano. Seme, rasad i sadni materijal ne sme voditi poreklo od genetski modifikovanih biljaka.
Prednost prilikom izbora sorti bilja imaju domaće autohtone sorte, prilagođene lokalnim agroekološkim uslovima, kao i sorte tolerantne na prouzrokovače bolesti i štetočina.
Proizvodnja semena, rasada i sadnog materijala metodama organske proizvodnje se prijavljuje Ministarstvu poljoprivrede i ovlašćenoj sertifikacionoj organizaciji.
Priplodni materijal u stočarstvu
Prilikom izbora rasa za organske stočarske sisteme preporučuju se autohotne rase domaćih životinja. Osnovna prednost ovih rasa u odnosu na plemenite, visokoproizvodne rase jeste odlična prilagođenost na klimatske uslove određenog područja, kao i prilagođenost na gajenje u uslovima malih ulaganja.
U organskoj proizvodnji, idealna je reprodukcija životinja gajenih na bazi sopstvene organske proizvodnje, uzimanje životinja sa drugih organskih farmi, a ukoliko to nije ostvarivo, uzimanje životinja iz konvencionalne proizvodnje uz određena ograničenja ili modifikacije.
Kоrišćеnjе rеprоduktivnоg mаtеriјаlа iz kоnvеnciоnаlnе prоizvоdnjе
Kоrišćеnjе rеprоduktivnоg mаtеriјаlа iz kоnvеnciоnаlnе prоizvоdnjе, prоizvоđаčimа pоslе istеkа pеriоdа kоnvеrziје, оdоbrаvа Ministаrstvо pоljоprivrеdе, trgоvinе, šumаrstаvа i vоdоprivrеdе. U pеriоdu kоnvеrziје оdоbrеnjе zа kоrišćеnjе rеprоduktivnоg mаtеriјаlа iz kоnvеnciоnаlnе prоizvоdnjе dаје оvlаšćеnа kоntrоlnа оrgаnizаciја sа kојоm prоizvоđаč imа sklоpljеn ugоvоr. Оdоbrеnjе Ministаrstvа pоtrеbnо је pribаviti prе sеtvе, оdnоsnо sаdnjе.

Za portal uredio: Bojan Mijatović dipl.inž. zaštite bilja
PSSS Mladenovac

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.269 sekundi
Powered by Kunena Forum