ЗАДРУГАРСТВО

Više
31 dec 2020 17:57 #44150 od Bušatović Radomir
Најпримеренији облик међусобног повезивања малих робних произвођача у свету јесте задруга или кооператива. Познато је да су задруге значајне за развој руралних средина. Искуства земаља у којима су пољопривредне али и задруге у другим секторима покретачи развоја села и сигурности за пољопривредне произвођаче указују да је врло важно обновити постојеће и формирати нове задруге у Србији. По неким проценама у Србији је активно око 900 пољоприврених задруга.
Пољопривредне задруге у Србији најчешће се баве примарном пољопривредном производњом, и то више биљном него сточарском. Набавка пољопривредних инпута , откуп и пласман пољопривредних производа представљају најзначајније изворе прихода за пољопривредне задруге.

Идентитет савремене задруге одређују три компоненте :
- Дефиниција задруге - Задруга је аутономна асоцијација добровљно удружених лица са циљем остварења њихових заједничких, економских, социјалних и културних потреба и жеља, кроз заједнички поседован и демократски контролисан привредни субјект.
- Задружне вредности - основни систем вредности задружног покрета на којима почива свака задруга обухвата самопомоћ, демократију, једнакост, праведности, солидарност , самоодговорност.
- Задружни принципи - алати за успешно задружно организовање помоћу којих задруге у пракси примењују задружне вредности . Задружни принципи су : добровољно и отворено чланство, демократска контрола чланова, економска партиципација чланова, аутономија и независност, образовање, обука и информисање, међузадружна сарадња и брига за заједницу.

Основне делатности земљорадничке задруге су уговарање производње са задругарима, набавка репроматеријала за задруге, обављање услуга, складиштење и продаја њихових производа, као и сопствених производа произведених у оквиру задруге. Земљорадничке задруге у свом пославању користе сопствену имовину , имовину задругара и других правних и физичких лица по посебним условима и уговорима.
Људски потенцијал у земљорадничким задругама чине задругари, кооперанти и запослени, тј сви они који испуњавају услове да послују са задругом.
Према Закону о задругама ( Службени гласник РС бр 112/ 2015 ) земљорадничку задругу може формирати најмање пет земљорадника и других физичких лица која у својини имају или по неком другом основу користе земљиште, објекте или средства за рад у пољопривреди и не живе у заједничком домаћинству са оснивачем.Радомир Бушатовић, дипл.инж.
ПССС Крушевац

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.314 sekundi
Powered by Kunena Forum