Osnivački akt zadruge

Više
31 mar 2020 09:01 #40939 od Đurić Nebojša
Osnivački akt zadruge

Osnivački akt zadruge je ugovor o osnivanju koji se zaključuje u pisanoj formi.
Potpisi osnivača na ugovoru o osnivanju overavaju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
Ugovor o osnivanju sadrži:
1) poslovno ime i sedište zadruge;
2) lično ime i prebivalište, jedinstveni matični broj svakog osnivača, odnosno za stranca broj pasoša i državu izdavanja ili broj lične karte za stranca u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi za ulazak, kretanje i boravak stranaca na teritoriji Republike Srbije, odnosno poslovno ime, adresu sedišta i matični broj zadruge koja je pravno lice u slučaju složenih zadruga;
3) pretežnu delatnost zadruge;
4) lično ime prvog direktora zadruge ili lično ime lica koje će zastupati zadrugu kao vršilac dužnosti direktora;
5) podatak da li zadruga posluje sa ulozima ili članarinama;
6) iznos osnovnog kapitala, iznos i vreme uplate novčanog uloga svakog osnivača, opis vrste, vrednost, način i vreme unošenja nenovčanog uloga svakog osnivača;
7) iznos, vreme i način plaćanja članarine za osnivače zadruge koja se osniva i posluje bez uloga;
8) način obezbeđenja sredstava za pokriće troškova osnivanja;
9) druga pitanja od značaja za osnivanje zadruge.
Osnivački akt menja se odlukom skupštine zadruge u skladu sa ovim zakonom.
Potpis predsednika skupštine na izmenjenom osnivačkom aktu iz stava 4. ovog člana overava se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, ako je to predviđeno osnivačkim aktom i ako je ta obaveza registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.
Zakonski zastupnik zadruge u obavezi je da nakon svake izmene osnivačkog akta sačini i potpiše prečišćeni tekst tog dokumenata

Tekst prepisan iz zakona o zadrugarstvu.
Nebojša Đurić,savetodavac za stočarstvo PSSS Užice

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.372 sekundi
Powered by Kunena Forum