Upis zadruge u privredni registar

Više
27 avg 2019 14:11 #38397 od Đukić Ružica
Upis zadruge u privredni registar obavlja se u Agenciji za privredne registre. Prijava se predaje u jednom primerku i ona obavezno sadrži:
1. zahtev za registraciju osnivanja zadruge
2. overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje na OP obrascu(VD direktor zadruge).
3.Ugovor o osnivanju sa overenim potpisima najmanje 5 osnivača
4.fotokopije ličnih karata svih potpisnika Ugovora o osnivanju zadruge
5. zapisnik sa osnivačke skupštine
6. zadružna pravila - usvojena na osnivačkoj skupštini
7.potvrda poslovne banke o uplati osnivačkih udela
8. potvrda o uplati takse za registraciju
9. potvrda o uplati takse Republičkom zavodu za statistiku
Upis zadruge u privredni registar obično obavlja vršilac dužnosti direktora . VD direktora takođe obavlja i druge radnje potrebne za početak rada zadruge(izrada pečata, otvaranje računa kod poslovne banke , prijava u poreskoj upravi itd) Zadruga se smatra osnovanom donošenjem rešenja o registraciji a rešenje sadrži matični broj firme (MB) i poreski identifikacioni broj (PIB)pa se na osnovu rešenja može uraditi pečat i otvoriti poslovni račun kod banke, a nakon toga i početi sa poslovanjem.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.493 sekundi
Powered by Kunena Forum