Расподела добити задруге - Драгомир Радић

Više
08 dec 2017 20:32 #30902 od Radić Dragomir
Добит задруге, која је резултат оствареног вишка прихода над расходима, распоређује се на обавезе по основу пореза и доприноса, као и на обавезан резервни фонд у висини од 10 % од оствареног вишка прихода. По одлуци скупштине, задруга може да има и друге фондове.
Скупштина задруге одлучује о начину расподеле годишње добити после усвајања завршног рачуна. Директор подноси извештај о резултатима пословања за протеклу годину скупштини задруге и предлаже расподелу добити. Ако је задруга пословала са добитком, после издвајања у обавезан резервни фонд или у неке друге, нпр. хуманитарне фондове, приступа се расподели добити, а одлуку доноси скупштина. Добит се не распоређује на једнаке делове за све задругаре, већ пропорционално према висини удела при оснивању. Редослед расподеле добити је следећи: прво се покривају губици пренети из ранијих година, затим се одвајају средства за резервни фонд и друге фондове, па тек на крају може да се дели добит на чланове задруге.
У случају да задруга послује са губитком, задруга покрива губитак на терет обавезног резервног фонда, као и из других фондова, ако се губитак није могао покрити из средстава резервног фонда. Ако се губитак није могао покрити ни из фондова, онда се покрива на терет удела, тј на терет основног капитала.
Драгомир Радић – ПССС Смедерево

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.486 sekundi
Powered by Kunena Forum