Агробизнис у органској производњи

Više
27 dec 2021 13:28 #48484 od Konstantinović Nemanja
Развој органске производње условљен је применом система управљања од производње до тржишта.Зато агробизнис у органској производњи као концепт производње, прераде и промета мора да задовољи жеље и потребе потрошача, уз остваривање економског и еколошког профита и очувања животне средине.
Агробизнис у органској производњи заснива се на критеријумима одрживог развоја који интегрише економске и еколошке интересе садашњих и будућих генерација да производе довољно, а профитом да задовоље своје потребе за квалитет живота, уз заштиту животне средине.Одрживи развој задовоља потребе садашњости и не доводи у питање способност да будуће генерације задовоље своје потребе.
Агробизнис манаџмент одваја се у свим робним облицима органске производње и прераде уз уважавање међузависности развоја, социјалне правде и заштите животне средине.Он је обавезан да ефикасно организује посао и да на еколошки, а на економичан начин инегрално контролише све фазе у процесу производње и прераде до готовог производа са различитим ознакама сертификације у вези са различитим системима еколошке производње.
Агробизнис у органској производњи заснива се на принципима рационалног коришћења природних ресурса и поступка у производњи квалитетне и здравствено безбедне хране и заштите животне средине.Развој органске производње заснива се на концепту одрживог пољопривредног и руралног развоја и обухвата управљање и очување природних ресурса и усмеравање технолошких и институционалних промена ка постизању и континуираном задовољењу потреба садашњих и будућих генерација.
Такав одрживи развој у пољопривреди, шумарству и рибарству подразумева очување земљишта, воде, биљних и животињских ресурса, не угрожава животну средину, технички је применљив, економски исплатив и друштвено прихватљив.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.333 sekundi
Powered by Kunena Forum