Travne i travno leguminozne smeše

Više
07 mar 2019 07:12 #36539 od Nikoletić Miloš
Travne I travno leguminozne smeše

Bar u Šumadiji male su površine pod sejanim livadama i pašnjacima . Svuda gde su zemljišta slabog kvaliteta najbolje se iskorišćavaju kroz proizvodnju zelene krme , sena ili kao ispaša.
Pored primene kompleksnih mineralnih đubriva NPK i mineralnih azotnih đubriva uz čiju pomoć i korišćenjem možemo najbrže povećati prinose prirodnih livada i pašnjaka , postoji i mogućnost zasnivanja tkzv. „veštačkih“ ili sejanih livada i pašnjaka.
Za njihovo zasnivanje se koriste travne i travno – leguminozne smeše.
Travne smeše su mešavine dve ,tri ili više vrsta trava bez leguminoza. One se koriste na teškim , i u ekstremnim uslovima i na zemljištima gde će se iskorišćavati putem kosidbe ili ispašom i gde je druga vrsta ratarske proizvodnje teško izvodljiva i isplativa.
Setvena norma je od 35- 40 kg/ha i optimalno vreme setve je od kraja marta do polovine aprila za niža područja , a za viša do kraja aprila .Jesenja setva se obavlja krajem avgusta - početkom septembra. Ako je zemljište loše pripremljeno ili se sa setvom kasni setvena norma se povećava za 15-20%
Travno – leguminozne smeše podrazumevaju da u svom satavu pored kvalitetnih semena trava ima i leguminoze koje povećavaju protenski kvalitet krme. Prosečan prinos zelene mase kod ovih smeša je do 50 t/ha. , sena od 10-15 t/ha . Setvena norma je 30-35kg/ha deklarisanog semena , a optimalno vreme setve je od kraja marta do polovine aprila za niža područja ,a za viša do kraja aprila i jesenji rok kraj avgusta -početak septembra. Kod loše pripremljenih parcela ili ako se iz nekog razloga kasni sa setvom količina semena se može povećati za 15-20%. Pre setve treba kontrolisati pH vrednost parcele i ne sejati mešavine u čijem je sastavu lucerka ako je ona ispod 6 , a ako je u sastavu crvena detelina onda ne sejati ako je pH vrednost ispod 5. Za ta zemljišta koristiti smeše u čijem su sastavu žuti zvezdan ili bela detelina.
Osnovna obrada se obavlja u jesen obavezno , na dubini od 25-30 cm. Ako je osnovna obrada urađena na vreme i kvalitetno , dovoljno je uraditi samo predsetvenu pripremu setvospremačima kako bi se dobila ravna i sitna površina parcele pošto su to sitnozrne vrste.
Pre setve po savetu stručnog lica za zaštitu bilja uništiti sve korove.
Setva se obavlja žitnim sejalicama na dubinu od 1-2 cm i obavezno posle setve povaljati površinu parcele srednje teškim valjcima radi ravnomernog nicanja i dobijanja ujednačenog useva.
U godinama korišćenja primeniti tokom zime ili ranog proleća mineralna kompleksna đubriva i preporuka je nakon toga plitko( od 6-8 cm) podrljati ,a za prihranu mineralna azotno đubrivo KAN posle otkosa u količini 100-200 kg/ha. Kod travno leguminoznih smeša treba biti oprezan sa upotrebom azota pošto njegova primena može usloviti povlačenje- nestajanje leguminoza iz smeša. Tokom i nakon zime kontrolisati pojavu korova i rupe od glodara.
Najveći procenat proteina krme se dobije kada se košenje obavlja u fazi izbijanja generativnih organa.
Miloš Nikoletić
PSSS Mladenovac

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.412 sekundi
Powered by Kunena Forum