ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ПРИХОДА НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА- Сања М Миленковић

Više
28 dec 2020 08:37 #43976 od Milovanović Milenković Sanja
Диверзификација као појам означава промену у пословању, повећање понуда, укључивање додатних нових производа и услуга који се разликују од постојећих на газдинству. Мала и средња пољопривредна газдинства су углавном суочена са проблемом нерентабилности пољопривредне производње, тако да су принуђена да пронађу додатне изворе прихода ван пољопривредне делатности и управо је диверзификација једино могуће решење у виду проширења асортимана производа.
Диверзификација укључује приходовне делатности на газдинству и ван газдинства, тј. било какву делатност осим пољопривредних радова, али укључује и оне делатности које се обављају на газдинству: услуге (сеоски туризам, издавање камп места, изнајмљивање пољопривредних машина, итд.), производе (прерада производа газдинства), производњу енергије из обновљивих извора, итд., тј. све врсте делатности које имају за циљ увећање прихода на газдинству. Примери диверзификације на пољопривредним газдинствима су многобројни , почев од сеоског туризма, затим прелазак на органску производњу, прерада и паковање млечних производа на газдинству, прерада,сушење и паковање воћа и поврћа, паковање меда и сл. Фактори који утичу на диверзификацију су следећи:
Људски капитал (старост, искуство, образовање, вештине, лични квалитети, мотивација, однос према ризику, учешће женске радне снаге на газдинству, итд.)
Карактеристике и структура газдинства (величина газдинства, тип производње, власничка структура газдинства, итд.)
Спољно окружење (локација газдинства, удаљеност, транспортна комуникација, организациони фактори и развијеност пословних мрежа и институција за подршку).
Циљеви диверзификације:
1.Већи економски резултати, јер се ради о преради и продаји финалних производа, а не сировина
2.Јачање сеоских домаћинстава и развој породичног бизниса;
3.Раст и развој руралних подручја уз стварање здравог окружења;
4.Запошљавање младих.
5.Сигурнији пласман уз бољу позицију на тржишту;
6.Стварање нове туристичке понуде унутар руралног туризма
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде кроз подршку мере ( ИПАРД програм) настоји да омогући побољшање квалитета живота у руралним срединама. Ова мера има за циљ повећање степена развоја економских активности, уз могућност стварања нових радних места, што ће директно увећати приход на газдинству. Задржати младе у руралним подручјима и тиме подстаћи развој модерне и конкурентне пољопривреде. Ступањем на снагу нових правилника који омогућавају производњу и продају традиционалних производа у оквиру пољопривредних газдинстава представља значајну меру која може да допринесе још већем развоју сеоског туризма.

Саветодавац: Сања Миловановић Миленковић

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.370 sekundi
Powered by Kunena Forum