Oblici i načini promocije u seoskom turizmu

Više
27 mar 2020 09:40 #40904 od Ševarlić Radovan
U promociji ruralnih turističkih destinacija razvijeni su različiti oblici komuniciranja sa
potrošačima. U te svrhe koristi se veliki broj različitih promocionih instrumenata, materijala i
komunikacionih aktivnosti.
Sajmovi. Učestvovanje na sajmovima pruža mogućnost susreta između kupaca i prodavaca i
prezentovanja ponude destinacije širem auditorijumu.
Oglašavanje. Značajan instrument marketinških komunikacija koji treba koristiti u promociji
seoskog turizma. Na početku svake oglasne kampanje potrebno je postaviti ciljeve oglasavanja
radi kasnije kontrole postignutih efekata i eventualnih izmena u toku same kampanje. Ciljevo
oglašavanja moraju da budu:konkretni, merljivi, izvodljivi, realni, vremenski određeni.
Promotivni oblici i materijali. Predstavljaju štampane materijale koji se koriste u svrhe
masovne turističke promocije. U promociji turističke ponude potrebno je koristiti sledeće
promotivne materijale:
1. POSTERI I PAMFLETI
2. TURISTIČKI VODIČ SA MAPOM
3. POSEBNI TURISTIČKI VODIČI
4. MAPA MARŠUTA
Brošure. Predstavljaju štampane materijale o određenim destinacijama/turističkim područjima i
posebnim proizvodima i ponudama.
WEB stranice.Internet pruža velike mogućnosti za turističku propagandu. Web prezentacija koja
posebno razrađena treba da sadrži u elektronskom obliku sve brošure i promocione materijale
koji su definisani marketing planom. Materijali moraju lako da se nalaze na web stranici i da
postoji mogućnost štampanja i skidanja podataka.
Suveniri i lokalni proizvodi. Suveniri u turističkoj industriji predstavljaju dodatne (pomoćne)
oblike turističke promocije i utiču na stvaranje identiteta područja.
Dipl.ing poljoprivrede za agroekonomije Radovan Ševarlić

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.297 sekundi
Powered by Kunena Forum