Minimalni tehnički i sanitarno-higijenski uslovi koje mora da ispuni seosko tur

Više
05 dec 2019 09:46 #39425 od Rašić Suzana
Minimalni tehnički i sanitarno-higijenski uslovi koje mora da ispuni
seosko turističko domaćinstvo

Seosko turističko domaćinstvo je objekat ili grupa objekata u kojem se pružaju usluge smeštaja, ishrane i pića koji se nalazi u ruralnom (seoskom) okruženju sa elementima lokalnog obeležja i nasleđa.
Ugostiteljski objekat treba da se nalazi na mestu na kome je obezbeđena snabdevenost energetskim izvorima, higijenski-ispravnom vodom i da ima mogućnost odvođenja otpadnih voda i drugih otpadnih materija. Prilazni putevi ka ugostiteljskom objektu moraju da budu izgrađeni od čvrstog materijala (beton, asfalt, kamen), a slobodne površine oko objekta moraju da budu uređene. Ugostiteljski objekat mora da ima posebno uređen pristup do ulaza za goste. Prilazi i ulaz u ugostiteljski objekat i naziv ugostiteljskog objekta moraju biti osvetljeni u vreme rada objekta noću.
Površine izvan ugostiteljskog objekta koje su namenjene obavljanju ugostiteljske delatnosti i koje su neposredno povezane sa ugostiteljskim objektom (ugostiteljska bašta, terasa) treba da imaju podlogu izgrađenu od čvrstog materijala, da budu uređene i ograđene ili na drugi način označene kao i da imaju odvod za atmosferske padavine.
Objekti u kojima se čuvaju domaće životinje u okviru seoskog turističkog domaćinstva moraju da budu fizički i vidno odvojeni od objekta u kojem se pružaju usluge smeštaja, ishrane i pića. Objekti moraju da budu postavljeni na lokaciji koja je dobro provetrena da ne bi dolazilo do širenja neprijatnih mirisa u objekat u kojem se pružaju usluge smeštaja, ishrane i pića
Spoljni izgled ugostiteljskog objekta, podovi, zidovi, tavanice, stolarija, uređaji i oprema moraju se redovno održavati kako bi uvek mogli da budu u ispravnom i funkcionalnom stanju. Sam objekat mora da bude opremljen i uređen na način kojim se omogućava nejovo racionalno korišćenje prostora, nesmetano i sigurno kretanje i boravak gostiju i zaposlenog osoblja, nesmetan prenos stvari, odgovarajuće čuvanje robe, hrane i pića od kvarenja kao i zaštita zdravlja gostiju i osoblja koje podleže zdravstvenom nadzoru.
Prostorije i oprema u ugostiteljskom objektu moraju redovno da se čiste i higijenski održavaju, a otpaci da se svakodnevno odstranjuju na higijenski način.
Objekat u okviru seoskog turističkog domaćinstva u kojem se pružaju ugostiteljske usluge mora da bude uređen i opremljen u skladu sa tradicijom područja u kojem se nalazi.
Ugostiteljski objekat može da se snabdeva vodom za piće iz javne vodovodne mreže, lokalnih vodnih objekata ili sopstvenih bunara iz kojih se obezbeđuje dovoljna količina higijenski ispravne tekuće vode.
Podovi u prostorijama za obradu životnih namirnica i pripremu hrane moraju da budu izgrađeni od čvrstog nepropusnog materijala, koji je otporan na sredstva za pranje, dezinfekciju i druge agresivne materije, da budu ravni, glatki, bez oštećenja, otporni na habanje i ne mogu da budu klizavi. Takodje moraju da imaju odgovarajući pad prema slivnicima ili odlivnim otvorima
Zidovi i tavanice prostorija za obradu životnih namirnica i pripremu hrane moraju da budu ravni, bez pukotina i udubljenja, bele ili druge svetle boje.
Zidovi prostorija za obradu životnih namirnica i pripremu hrane do visine 1,50 m od poda, moraju da budu obloženi keramičkim pločicama ili drugim vodonepropusnim materijalom koji se lako čisti, održava i koji je otporan na dezinfekciona sredstva, mora da su izgrađuju od čvrstog materijala tako da se na njima ne stvara kondenzovana vlaga i ne zadržava prašina i druge štetne materije a cevovodi i instalacije da se postavljaju tako da sa zidnom površinom ne stvaraju skrivene uglove nepristupačne za čišćenje, pranje i tehničko održavanje.

Pripremila: Rašić Suzana, PSSS NIš

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.299 sekundi
Powered by Kunena Forum