Rizici u agroturizmu

Više
10 okt 2019 14:47 #38918 od Zdravković Zorica
U agroturizmu, kao i u svakoj drugoj poslovnoj aktivnosti, postoje brojne neizvesnosti, samim tim postoje i određeni rizici. Veoma je važno, pogotovo za poljoprivredna gazdinstva koja tek započinju da se bave ovom delatnošću, da pored sagledavanja ekonomskih pokazatelja potencijalnog poslovanja, osmotre i potencijalne rizike koji su vezani za planirano poslovanje kako bi se neočekivane situacije predvidele i preduzele adekvatne preventivne mere za ublažavanje efekata nepoželjne situacije.

Rizici mogu da se jave kako kod pružaoca usluga, tako i kod turista koji te usluge koriste. Primera radi, turisti koji dolaze na agroturističko gazdivnstvo mogu slučajno da se zaraze nekim biljnim ili životinskim bolestima, ali, sa druge strane, oni mogu da budu uzročnici uginuća životinja ili biljaka. Stoga, u cilju minimizacije rizika, kao preventivnu meru, gazdinstvo može napraviti galeriju sa koje se može posmatrati proizvodni proces bez direktnog kontakta (nezgode koje izazivaju uplašene životinje mogu biti posebno opasne ili deca bez nadzora mogu biti povređena u dodiru sa mašinama).

Agroturistička gazdinstva trebalo bi da analiziraju da li može doći do smanjenja tražnje za uslugom gazdinstva, da li postoji rizik od neredovnosti u snabdevanju sirovinama (uslugama, rezervnim delovima), ili njihovog neodgovarajućeg kvaliteta. Važno je sagledati postoji li rizik od fluktuacije kvalitetne radne snage, promene deviznog kursa u zemlji, promene nabavnih cena komponenti planirane proizvodnje, promene prodajnih cena planiranih proizvoda ili njihovog kvaliteta, šta u slučaju promene propisa na ciljnom tržištu.

Ukoliko postoji mogućnost nastanka nekog od pomenutih rizika, gazdinstvo treba da preduzme odgovarajuće preventivne mere – jačanje promocije (aktivnije izlaženje na dodatne mreže), čvrsti ugovori (na duži period, na 5 godina minimum, franšizing sistem), sa distrubuterima sirovina, usluga ili rezervnih delova (i u pogledu redovnosti snabdevanja i u pogledu kvaliteta, tj. tražiti jače garancije), praćenje srednjeg deviznog kursa NB i korigovanje cena (iskazivanje cena na dan), permanentno praćenje propisa i usklađivanje, uvođenje osiguranja. Osiguranje pojedinih turističkih aktivnosti je dobra preventivna mera, međutim, što je veći broj rizičnijih aktivnosti na gazdinstvu to je i cena osiguranja veća, što predstavlja veliki izdatak za gazdinstvo, pa se ono još uvek nedovoljno koristi.

Zorica Zdravković, savetodavac za agroekonomiju

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.301 sekundi
Powered by Kunena Forum