Priprema zemljišta za podizanje višegodišnjih zasada - Igor Ristić

Više
29 jun 2018 11:52 #33604 od Ristić Igor
Zemljište je potrebno pažljivo pripremiti kako bi se posađene voćke pravilno razvijale, redovno rađale i duže živele.

Priprema zemljišta sastoji se od:
-čišćenja terena,
-ravnanja terena,
-rigolovanja i
melioracije na terenu.

Zasad voćaka može se podići na terenu koji je ranije bio obrađivan i na njemu su se gajile ratarske ili voćarske kulture kao i na terenu koji nije bio obrađivan (šuma, šikara, livada, pašnjak). Ranije obrađivano zemljište, posebno ako je bilo navodnjavano, sigurno je izgubilo svoju strukturu i zbog toga je isto potrebno popraviti nekom od meliorativnih mera.

Mnogo bolje je kada se zasad zasniva na parceli na kojoj se prethodno gajila neka leguminoza.Kako je mrvičasta struktura zemljišta najbolja za gajenje voćaka, kao pretkulture takođe su pogodne repa i žitarice. Najlošiji izbor jest parcela na kojoj se prethodno uzgajala neka voćna vrsta. To zemljište se najpre mora koristiti za uzgoj nekih drugih kultura i to duže vreme kako bi se zemljište odmorilo.


Zemljište koje je ranije bilo pod šumom ili šikarom potrebno je iskrčiti od svog drveća te nastojati odstraniti što više korenja koje ako ostane u zemljištu predstavlja izvor truljenja što može zaraziti koren voćke.


Ako na terenu postoje veće neravnine, depresije i izbočine, potrebno ih je pre dubokog oranja poravnati, posebno zbog normalnog oticanja suvišne vode. S površine treba i odstraniti svo kamenje.

Na terenima s nagibom većim od 8 do 10 % potrebno je terasiranje zbog opasnosti od erozije i ispiranja hranjivih materija.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.410 sekundi
Powered by Kunena Forum