Izbor lokacije za podizanje zasada malina

Više
19 sep 2022 07:42 #52095 od Tošković Milan
Analiza ukupnih uslova za proizvodnju na određenoj lokaciji mora da pruži siguran dokaz o mogućnostima uspešnog i rentabilnog gajenja maline. S obzirom da na svetskom tržištu, u uslovima velike konkurencije, imaju obezbeđen plasman samo plodovi visokog kvaliteta i pristupačnih cena nove proizvodne zasade maline treba podizati isključivo u izrazitim malinarskim rejonima.
Lokacija za proizvodni zasad maline u malinogorjima Republike Srbije trebalo bi da ispuni sledeće osnovne uslove:
1. da uz optimalnu primenu agro i pomotehničkih mera obezbedi postizanje prinosa od najmanje 10t. svežih plodova po 1ha površine, što predstavlja prag rentabilnosti za ovu kulturu,
2. da kvalitet plodova bude nadprosečan,odnosno iznad standarda evropskog tržišta, što predstavlja jedan od osnovnih uslova za vraćanje pozicija na svetskom tržištu koje je zemlja imala do početka devedesetih godina; i
3. s obzirom da su pored odgovarajućih agro-ekoloških uslova za postizanje dobrih ekonomskih rezultata potrebni i radna snaga, kvalitetan transport i brzo smrzavanje plodova, proizvodne zasade malina bi trebalo podizati u neposrednoj blizini naselja, dobrih puteva i hladnjača.
Najveće pogodnosti za podizanje proizvodnih zasada maline imaju okućnice ili odgovarajuće parcele u neposrednoj blizini stambenih i ostalih objekata porodičnog gazdinstva.Zasade maline oo pravilu treba podizati na obradivim površinama, uz što potpunije uvažavanje soecifičnih zahteva ove kulture u odnosu na kvalitet zemljišta i plodored.
Dobre predkulture za malinu su mahunarke (pasulj, grašak, boranija), anisu pogodne krompir i paradajiz, zbog mogućnosti prenošenja gljivične bolesti koju izaziva Verticilijum sp.
Kod podizanja novih zasada, trebalo bi izbegavati dugogodišnje ledine, čak i kada nisu zakorovljene.
Ako se ipak donese odluka da se zasad podiže i u ovakvim uslovima, zemljište bi trebalo poorati rano ujesen i ostaviti da prezimi u otvorenim brazdama. Takođe, treba izbegavati podizanje zasada maline i na površinama na kojima su iskrčeni višegodišnji zasadi (a posebno malinjaci i kupinjaci). Na ovakvim površinama novi zasadi se mogu podizati tek posle 3-4 godine posle krčenja, uz temeljno čišćenje zemljišta od ostataka prethodnih kultura, kao i intenzivnog gajenja okopavina i biljaka za zelenišno đubrenje (grahorica, stočni grašak, uljana reoica i dr.) u čitavom periodu.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.272 sekundi
Powered by Kunena Forum