VOĆARSTVO - Uticaj zemljišta na razvoj korena

Više
24 mar 2022 13:39 #49921 od Đoković Ana
Biološke specifičnosti vrste, sorte i podloge dolaze do izražaja samo u povoljnim edafskim uslovima. Na rast i funkcije korena neposredno utiče zemljište svojim hemijskim i fizičkim osobinama: dubina, struktura, vlažnost, temperatura, aeracija, plodnost, mikrobiološka aktivnost i dr. U značajnijoj meri na razvoj i aktivnost korena utiču i meteorološki činioci. Pri nepovoljnim zemljišnim uslovima ne dolaze do izražaja biološke specifičnosti korena određenih vrsta i podloga, pa se često ne uočavaju razlike između korena generativno i vegetativno razmnoženih individua. Od posebnog je značaja i dubina podzemnih voda i dubina fiziološkog profila zemljišta. Pri visokom nivou podzemnih voda korenov sistem se razvija samo u površinskim slojevima. Koren se bolje razgranjava u zonama bogatijim humusom, dok u zonama gde dominiraju frakcije skeleta i ne dolazi do optimalnog razgranjavanja korena. Kod zemljišta nepovoljnih fizičkih osobina i sa nepropusnim horizontima, često dolazi do površinskog rasta korena. Na teškim zemljištima i zemljištima sa plitkim zemljišnim profilom korenov sistem dobija spoljašnju formu, sa potpuno nerazvijenim vertikalnim skeletnim korenovima. Na razvoj korenovog sistema presudan uticaj ima voda. Koren se rasprostire uvek ka mestima sa većim sadržajem vode. U uslovima dugotrajne suše dolazi do uginjavanja većeg dela korenovog sistema, neretko i čitavog korena. Naročito je nepovoljan uticaj stagnirajuće vode na korenov sistem, kada zbog nedostatka kiseonika dolazi do asfikacije (ugušivanja korena). Porast korenovih dlačica prestaje čak i pri nedostatku kiseonika u trajanju od 30 - 60 min i to posebno onih koje se nalaze na apsorpcionim korenovima. Na razvitak i funkcije korena neposredno utiče temperatura zemljišta. Utvrđeno je da porast korena šljive počinje pri temperaturi zemljišta (16 - 18° C). Apsorpcija azota odvija se pri temperaturama od 0,5 do 1,0 ° C, s tim da je intenzivno apsorbovanje na temperaturi 7,2 ° C. Na rastenje i funkcije korena nepovoljno deluju visoke temperature zemljišta, čak ga u izvesnom stepenu inhibiraju. Kardinalne temperature u tom pogledu se kreću od 30 - 35 ° C. Pri optimalnim temperaturama 18 - 25 ° C kretanje vode kroz koren voćaka dosta je brzo: voda 14 m/čas; mineralne materije 2 - 4 m/čas; asimilati 0,7 - 1,5 m/čas. Način održavanja zemljišta neposredno utiče na razvoj korena. Utvrđeno je da se koren pod travnim pokrivačem pliće razvija. Zemljište koje se održava stalnom obradom na dubini od 10 do 20 cm nema korenova ili je prisutna znatno manja masa obrastajućih korenova. U takvim slučajevima koren je prisutnom agrotehnikom prisiljen da se razvija u dubljim slojevima zemljišta.
Ana Đoković, dipl.ing.polj.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.283 sekundi
Powered by Kunena Forum