Razmeravanje parcele i obeležavanje mesta za sadnju

Više
30 dec 2021 08:51 #48604 od Sovilj Đorđe
Razmeravanje parcele I obeležavanje sadnih mesta se obavlja nakon završene pripreme zemljišta za sadnju. Određivanje razmaka sadnje zavisi od voćne vrste , podloge , sorte , uzgojnog oblika , raspoložive mehanizacije a pre svega od intenziteta proizvodnje. Kod većine voćnih vrsta markerima se obeležava svako sadno mesto a kod pojedinih jagodastih voćki koje se sade na manjem rastojanju u redu obeležavaju se redovi.Raspored voćaka u budućem zasadu može biti :
- u vidu kvadrata ( jednako rastojanje voćaka u redu i između redova npr. 5m x 5m, 4m x 4m )
- pravougaonika ( razmak između redova veći od razmaka između voćaki u redu 6mx4m, 5mx3m itd.)
- u trougao ( voćke se nalaze na ivicama jednakostraničnih ili jednakokrakih trouglova, stabla svakog drugog reda se nalaze u međuprostorima prethodnih redova. Ovom sadnjom se dobija veći broj voćaka po jedinici površine)
- po izohipsama ( primenjuje se na terenima sa većim nagibom, voćke se u redu nalaze na istoj nadmorskoj visini)
Rastojanje koje izaberemo voćkama mora obezbediti dovoljno hranidbenog prostora za normalan rast i nesmetano kretanje mehanizacije.Ako je teren ravan ili sa blagim nagibom, najbolje je da pravac redova bude sever-jug zbog boljeg osvetljenja. Ako je nagib veći pravac redova treba da bude u pravcu pada terena zbog lakšeg kretanja mehanizacije. Posebnu pažnju obratiti da rastojanje između granica parcele I početka I kraja reda bude dovoljno udaljeno kako bi se moglo nesmetano okretati sa mehanizacijom.
Na većim kompleksima potrebno je obaviti parcelizaciju na posebne table uz odgovarajuću putnu mrežu a za određivanje pravca I položaja redova angažuju se geometri. Na manjim parcelama obeležavanje se može obaviti pomoću dve pantljike od 50 metara.Prvo je potrebno odrediti osnovni red,koji treba da je na najdužoj strani parcele. Na njegovom početku i kraju postavićemo po jedan kočić a između njih zategnuti i privezati kanap. Ostale redove koji se nalaze upravno na osnovni red odredićemo tako što ćemo naći dva prava ugla na oba markera osnovnog reda. Možemo ih odrediti sa dve pantljike od 50m ,tako što od prvog markera izmerimo 40m na liniji koja ga spaja sa drugim markerom i tu pobodemo kočić, od markera sada pantljiku držimo na 30m a od kočića na liniji (kanapu kojim su spojeni markeri osnovnog reda) pantljiku namestimo na 50m i spajamo sa pantljikom od 30m.Na mestu gde se dve pantljike spoje pobodemo kočić. Tako smo odredili prav ugao i postupak ponavljamo na drugoj strani. Kada smo odredili prave uglove određujemo redove,a u redovima sadna mesta obeležavamo kočićima. U praksi proizvođači često umesto pantljika koriste tri drvene letve spojene u pravougli trougao. Dve letve izmere na željenu dužinu međurednog I rastojanja u redu su stranice trougla koje zahvataju prav ugao. Pomerajući trougao niz obeležen osnovni red markiraju sadna mesta u njemu kao I u susednom redu. Postupak ponavljaju do kraja parcele.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.312 sekundi
Powered by Kunena Forum