Metode za određivanje optimalnog vremena berbe voća

Više
06 sep 2021 13:49 #47016 od Kostić-Đorđević Mimica
Na dužinu čuvanja plodova I kvalitet plodova posle skladištenja presudan značaj ima zrelost plodova u momentu berbe. Nije dobra ni prerana berba niti pak zakasnela. Prerano ubrani plodovi su nezadovoljavajuće krupnoće i obojenosti, nerazvijene arome i ukusa, veće osetljivosti na neke neparazitarne bolesti čuvanja, kao što su posmeđivanje pokožice i gorke pege kod jabuke. Plodovi koji se beru u stanju pune zrelosti odlikuju se razvijenim ukusom i aromom, ali istovremeno su sa značajno kraćim vekom čuvanja. Odlaganjem momenta berbe proizvođači se izlažu riziku opadanja plodova sa stabala, razvoju parazitarnih i neparazitarnih oboljenja pre berbe i tokom čuvanja, kao i prezrevanju plodova u toku čuvanja. Optimalan momenat berbe zavisi od namene plodova. Plodovi namenjeni dužem čuvanju se beru pre pune zrelosti, plodovi namenjeni preradi u džemove, rakije, u punoj zrelosti itd. Ovde napominjemo da se sve voćne vrste dele u dve grupe: klimakterične i neklimakterične. Kod klimakteričnih vrsta i nakon berbe dolazi do sazrevanja plodova (jabuka, kruška, banana, breskva...), a kod neklimakteričnih vrsta plod nakon berbe ne može da dozreva (jagoda, trešnja, malina...). Ovde treba napomenuti da veoma rano ubrani plodovi klimakteričnih vrsta neće sazrevati, a da plodovi pojedinih neklimakteričnih vrsta nakon berbe mogu da prolaze kroz određene promene tokom čuvanja (npr. razvoj boje). Pored toga, klimakterične voćne vrste se odlikuju porastom produkcije etilena, biljnog hormona zrenja, u toku zrenja plodova, dok neklimakterične voćne vrste imaju nisku produkciju etilena koja se ne povećava tokom zrenja plodova. Pravilno određivanje momenta berbe je od velikog uticaja na dužinu uspešnog čuvanja. Za određivanje momenta berbe plodova voćaka koriste se različite metode od kojih ćemo opisati samo one koje se najčešće primenjuju u praksi. Veoma je važno da se pravilno uzme uzorak plodova za određivanje vremena berbe. Uzorak se uzima posebno za svaki zasad i svaku sortu. Jedan uzorak treba da sadrži minimalno 20 plodova. U slučaju da se sorta bere u jednom navratu, onda se uzima prosečan uzorak plodova iz svih delova krune, a ako se sorta bere probirno, onda uzorak treba da sadrži najobojenije plodove. Plodove za uzorak treba brati sa više stabala, najbolje dva po stablu, ako uzorak čini 20 plodova.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.384 sekundi
Powered by Kunena Forum