Plodored

Više
12 feb 2021 12:04 #44480 od Vulović Lidija
Plodored was created by Vulović Lidija
S obzirom da smo na pragu proizvodne (vegetativne) sezone dobro bi bilo da se podsetimo osnovne i nezamenjive preventivne mere u zaštiti bilja, koja utiče na smanjenje zakorovljenosti, infektivng potencijal,brojnosti štetočina i očuvanja plodnosti zemljišta.
Plodored je važna agrotehnička mera u zaštiti bilja koja podrazumeva smenu useva u vremenu i prostoru. Ima ulogu da održava i popravlja plodnost zemljišta, njena fizička, hemijska i biološka svojstva, smanjuje zakorovljenost, sprečava pojavu bolesti i redukuje brojnost štetočina. Nasuprot plodoredu, ako se jedna ista vrsta gaji duže godina na istom zemljištu (monokultura), dolazi do narušvanja strukture i plodnosti zemljiošta, pojave bolesti i štetočina.
Plodored podrazumeva dugoročan plan setve čiji je krajnji cilj pravilna primena pesticida i smanjenje rizika rezidualnog delovanja istih. Smanjuje se korovska populacija, utiče na smanjenje pojave bolesti i brojnost štetočina. Smanjuju se troškovi u poljoprivrednoj proizvodnji, utiče na očuvanju životne sredine, zemljišta i zdravlja ljudi i životinja. Plodored je jedina agrotehnička mera za čiju primenu nisu potrebna materijalna ulaganja već disciplina u redosledu gajenja useva.
Plodosmena (vremensko smenjivanje useva) i poljosmena (smena useva u okviru istog polja) koja se primenjuje u povrtarskoj proizvodnji zavisi od bioloških osobina gajenih kultura. Pojedine kulture zahtevaju višegodišnju plodo ili poljo smenu a za neke kulture dovoljan je dvogodišnji plodored.
Odgovarajućom smenom biljnih vrsta smanjiće se zakorovljenost, očuvati plodnost zemljišta, a biće i manja pojava bolesti i štetočina.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.513 sekundi
Powered by Kunena Forum