Popravka vina-Kupaža Vina

Više
30 mar 2021 08:55 #45305 od Petkanić Zorica
Popravka vina – kupaža vina

Kad se pojedini sastojci vina nalaze u nepovoljnim odnosima, vino se popravlja dodavanjem sastojaka koji nedostaju , odnosno oduzimanjem sastojaka kojih ima
previše.
Jedna od mera popravke vina je kupažiranje ( kupaža ) vina.

Kupaža vina podrazumeva mešanje dva ili više vina u cilju njegovog poboljšanja.
Vrši se radi ujednačenja-tipizacije vina, kao i zbog popravke osnovnih osobina
vina kao što su boja, alkohol, kiseline itd.
Prilikom kupaže vina treba voditi računa sa kojim vinima se vrši kupaža osnovnog vina koje želimo da poboljšama u smislu kvaliteta.
Osnovno pravilo je da se mešaju vina koja se po osobinama međusobno dopunjavaju.
Tako na primer kupažiraju se kisela vina sa nedovoljno kiselim vinima, obojena sa slabo obojenim, vina slabe jačine i sa jačim vinima.
Vino koje se dodaje mora biti apsolutno zdravstveno ispravno, proizvedeno i sačuvano za ovu namenu, a pre svega mora zadovoljiti sve osobine kvalitetnog vina. Poželjno je da se u godini kada je pogona t.j. kada se prozvede dobro i kalitetno vino treba izdvojiti određenu količinu takvog vina i skladištiti u posebnim posudama kako bi kasnije ono
poslužilo za kupažiranje.
Pre nego što se otpočne sa kupažom potrebno je odrediti kako organoletičke tako i hemijske parametre nedovoljno kvalitetnog vina.
Nakon utvrđnog sastava vina potreno je odrediti odnos t.j. srazmera mešanja putem probe na malom. Za tu svrhu potrebno je u imati graduisani cilindar.
Proba na malom: U cilindar od 1 lit. sipa se dređena količina vina koje će se mešati.
Upisati odmerenu vrenost, zatim se ta količina doda u bocu na kojoj je upisana odmerena vrednos srezmere mešavine. Postupak se ponovi nekoliko puta sa različitim vrenostima mešavina pri tom uvek upisivati odnos mešavine vina.
Tako napravljene mešavine ostaviti nekoliko dana kako bi se sastojci vina sjedinili.
Nakon nekoliko dana proveriti boce i odrediti u kojoj boci je došlo do najboljeg rezultata.
Zatim to vino proveriri u laboratoriji na parametre kvaliteta i to pre kupaže kako se nepovoljni parametri ne bi odrazili na celu količinu vina u buradima, cisternama itd. Kada se utvrdi da je odnos dobar pristupa se kupaži vina. Kupaža vina izvodi se u bačvama, buradima ili betonskim cisternama. Vino se pritom meša mešalicama ili putem pumpe.
Napomena: Odmah nakon mešanja vino se zamuti i promeni miris.
Nakon mešanja ostavi se da odstoji kako bi usledile naknadne radnje posle mešanja.
Na kraju dolazi do taloženja i izbistravanje vina sve dok se ne uspostavi hemijska ravnoteža sastojaka u smeši. Zatim se obavljaju ostale radnje kao što su odvajane od taloga, veštačko bistrenje i filtriranje.
Ovako kupažirano vino mora zadovoljiti sv parametre kavaliteta predviđene Pravilnokom o kvalitetu vina kako bi se moglo flaširati i pustiti u promet.

Petkanić Zorica PSSS Negotin

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.347 sekundi
Powered by Kunena Forum