Vinogradarski registar

Više
31 dec 2020 11:48 #44122 od Đorđević Goran
Vinogradarski registar

Na osnovu Zakona o vinu i Pravilnika o vinogradarskom registru proizvođači grožđa moraju da se upišu u Vinogradarski registar i prijave podatke o svojim vinogradima
Vinogradarski registar jeste baza podataka o proizvođačima grožđa i vinogradarskim parcelama, kao i o drugim podacima u skladu sa Pravilnikom
Cilj upisa u Vinogradarski registar
Osnovni cilj je da se tačno utvrde površine pod vinovom lozom, sa svim svojim karakteristikama i specifičnostima i proizvodni potencijal, što ujedno predstavlja obavezu u procesu usklađivanja sa standardima EU.
Obaveza upisa u Vinogradarski registar
Sva fizička i pravna lica, odnosno preduzetnici koji imaju u vlasništvu, zakupu ili drugom obliku svojine 10 i više ari vinograda,
Svi vinogradari koji imaju manje od 10 ari vinograda, a svoje grožđe stavljaju u promet.
Potrebna dokumentacija
dokumentaciju o katastarskim podacima
izvod iz lista nepokretnosti
kopije planova parcela
kao i izvod iz Agencije za privredne registre, za pravne subjekte
Ko pribavlja neophodnu
dokumentaciju
Ministarstvo poljoprivrede, odnosno Centar za
vinogradarstvo i vinarstvo preko svojih šest
kancelarija pribavlja neophodne podatke iz
raspoloživih baza Republičkog geodetskog
zavoda i Agencije za privredne registre
tako da proizvođači grožđa neće imati
troškove za upis u Vinogradarski registar.
Procedura upisa
Podnošenjem popunjenog zahteva za upis u Vinogradarski registar, VV1 obrazac.
Ugovor o zakupu, odnosno korišćenju za vinogradarsku parcelu na kojoj se vinograd nalazi, ako podnosilac zahteva nije vlasnik te vinogradarske parcele, odnosno ako je zakupac ili korisnik.
Dokument kojim se dokazuje pravo svojine na katastarskoj parceli na kojoj se nalazi vinogradarska parcela, ako pravo svojine nije upisano u katastar nepokretnosti, rešenje o raspodeli komasacione mase, rešenje o nasleđivanju.
Proizvođaču grožđa prilikom upisa u Vinogradarski registar dodeljuje se
registarski broj
izvod iz registra sa brojem vinogradarske parcele
grafički prikaz vinogradarskih parcela
Registarski broj
registarski broj proizvođača grožđa jeste jedinstven, neponovljiv broj koji se trajno dodeljuje svakom proizvođaču grožđa upisanom u Vinogradarski registar.
Registarski broj
Proizvođač grožđa može da ima samo jedan registarski broj.
Registarski broj koji je jednom dodeljen ne može se menjati.
Registarski broj koji je dodeljen jednom proizvođaču grožđa ne može biti dodeljen nekom drugom proizvođaču grožđa u slučaju njegovog brisanja iz registra.
Proizvođač se briše iz Registra ako podnese zahtev za brisanje na osnovu odluke o prestanku obavljanja delatnosti. Brisanje može da bude pokrenuto i po službenoj dužnosti.
Izvod iz Vinogradarskog registra
To je izvod iz baze Vinogradarskog registra sa podacima o proizvođaču grožđa i njegovim vinogradarskim parcelama u skladu sa poslednjom promenom podataka

Grafički prikaz vinogradarskih parcela
To je grafički prikaz sa podacima o toj vinogradarskoj parceli, dobijen nakon merenja, odnosno određivanja površine vinogradarske parcele primenom geoinformacionog sistema i tehnike, kao i transformacije i obrade podataka
Značenje pojedinih stručnih izraza sadržanih u Pravilniku odnosno obrascu zahteva za upis u Vinogradarski registar i to
broj vinogradarske parcele jeste jedinstven, neponovljiv broj koji se trajno dodeljuje svakoj pojedinačnoj vinogradarskoj parceli upisanoj u Vinogradarski registar
Vinogradarska parcela jeste poljoprivredna parcela na kojoj se nalazi vinograd sa jedinstvenim karakteristikama
neaktivna vinogradarska parcela jeste vinogradarska parcela kod koje se tri uzastopne godine nisu primenjivale osnovne agrotehničke i ampelotehničke mere u vinogradu, usled čega ne postoji plodonošenje
površina vinogradarske parcele jeste površina koju obuhvata vinograd sa jedinstvenim karakteristikama zajedno sa površinom od pola međurednog rastojanja tog vinograda sa svih strana vinograda
Svi proizvođači koji treba da se upišu u Vinogradarski registar mogu da se jave u PSSS Smederevo da bi dobili neophodnu stručnu pomoć.
Obrazac za popunu može se preuzeti na sajtu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine ili pri dolasku u PSSS Smederevo.
Centar za vinogradarstvo i vinarstvo kancelarija u Kragujevcu sa sedištem u ulici Save Kovačevića br. 7 vrši upis sa mestom prebivališta na teritoriji: Šumadijskog, Podunavskog, Moravičkog, Pomoravskog, Zlatiborskog i raškog okruga.
Telefon 034/331-663.


Goran Đorđević
PSSS Smederevo

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.357 sekundi
Powered by Kunena Forum