Tehnološki postupci proizvodnja šire, vina i drugih proizvoda ( izvod iz Zakona)

Više
20 sep 2020 22:53 #42648 od Petkanić Zorica
Proizvodnja šire, vina i drugih proizvoda obuhvata: transport grožđa, odvajanje šepurine i muljanje grožđa, obradu kljuka i šire, alkoholnu fermentaciju kljuka i šire, negovanje i finalizaciju vina, skladištenje, punjenje vina i njegovo skladištenje pre stavljanja u promet, kao i ostale postupke u proizvodnji drugih proizvoda.
Proizvodnjom šire, vina i drugih proizvoda može da se bavi pravno lice i preduzetnik, koje je registrovano u Registar privrednih subjekata i koje je upisano u Vinarski registar koji vodi Ministarstvo.
Proizvođač se upisuje u Vinarski registar ako ispunjava uslove u pogledu objekata, prostorija, tehničkih uslova, opreme, sudova i uređaja, kao i u pogledu stručnog kadra.
Proizvođač mora da ima odvojene prostorije za proizvodnju vina koje nisu međusobno povezane sa prostorijama za proizvodnju destilata, kao i prostorije za skladištenje enoloških sredstava i repromaterijala.
Proizvođač mora da ima odvojene sudove za skladištenje (čuvanje) stonog vina koje nije poreklom od grožđa iz Republike Srbije od sudova za skladištenje (čuvanje) vina proizvedenog od grožđa iz Republike Srbije.
Proizvođač ispunjava uslov u pogledu stručnog kadra ako ima zaposleno lice u stalnom radnom odnosu odgovarajuće stručne spreme i radnog iskustva na poslovima proizvodnje vina.
Proizvođač – preduzetnik može da obezbedi stručno rukovođenje procesom proizvodnje preko drugog pravnog lica koje je registrovano za pružanje usluga u poljoprivredi i ima zaposleno lice u stalnom radnom odnosu koje ispunjava uslove u pogledu stručne spreme.
Način upisa u Vinarski registar
Upis u Vinarski registar vrši se na osnovu zahteva koji proizvođač vina podnosi Ministarstvu.
Vinarski registar sadrži:
1) podatke o proizvođaču, odnosno puniocu (naziv, sedište, adresa, matični broj, poreski identifikacioni broj);
2) podatke o odgovornom licu;
3) šifru delatnosti;
4) podatke o proizvodnji, sirovinama i gotovim proizvodima;
5) podatke o proizvodnim pogonima i skladištima;
6) podatke o tehnološkoj opremi za preradu grožđa i za punjenje vina;
7) podatke o sudovima za proizvodnju, odležavanje i skladištenje (čuvanje) vina i drugih proizvoda;
8) podatke o laboratorijskim instrumentima;
9) podatke o prijavljenim, odnosno registrovanim žigovima;
10) podatke o standardima kvaliteta i sertifikatima;
11) podatke o obimu godišnje prodaje i broju boca i dr.
Podaci iz Vinarskog registra su javni i čuvaju se trajno.
Proizvođač je dužan da svaku promenu podataka koji se vode u Vinarskom registru prijavi u roku od 15 dana od dana nastale promene.
Vinarijska evidencija
Proizvođač je dužan da vodi vinarijsku evidenciju koja sadrži podatke o upotrebljenim sirovinama, enološkim sredstvima, proizvodnji, kvalitetu, količini, transportu grožđa, šire, kljuka, vina i drugih proizvoda, prometu grožđa, vina i drugih proizvoda i dr. sa dokumentacijom koja to potvrđuje.
Vinarijska evidencija i prateća dokumentacija o vinarijskoj evidenciji čuva se najmanje pet godina računajući od prodaje poslednje količine tog vina, odnosno drugog proizvoda.
Obeležavanje sudova
Proizvođač je dužan da obeleži svaki sud sa širom, kljukom, vinom i drugim proizvodima u rinfuznom stanju namenjen za proizvodnju, odležavanje i skladištenje (čuvanje) vina, odnosno drugih proizvoda.
Proizvođač je dužan da posebno obeleži sud sa širom, vinom i drugim proizvodima sa nedostatkom koje je potrebno doraditi ili preraditi sa tačnim navođenjem nedostataka u odnosu na njihov propisan kvalitet.
Vino i drugi proizvodi ne mogu da se stave u promet dok se nedostaci ne otklone.
Proizvodnja vina
U proizvodnji šire, vina i drugih proizvoda proizvođač može da koristi samo propisane enološke postupke i propisana enološka sredstva kojima se razvijaju i čuvaju prirodne karakteristike šire, vina i drugih proizvoda.
Obogaćivanje kljuka ili šire
Dodavanje šećera, rektifikovane šire i koncentrovane rektifikovane šire kljuku ili širi namenjenoj proizvodnji vina sa geografskim poreklom nije dozvoljeno.
Ako zbog izuzetno loših vremenskih prilika grožđe sadrži niži sadržaj šećera od sadržaja normalnog za određenu sortu sa datog vinogradarskog područja, može se vršiti obogaćivanje u količini koja obezbeđuje sadržaj prirodnog alkohola u skladu sa propisom kojim se uređuje kvalitet vina.
Obogaćivanje kljuka ili šire odobrava Ministarstvo na osnovu nalaza poljoprivrednog inspektora o sadržaju šećera u grožđu, širi ili kljuku.
Obogaćivanje kljuka ili šire vrši se u prisustvu poljoprivrednog inspektora.
Obogaćivanje kljuka ili šire namenjenih proizvodnji vrhunskih vina sa kontrolisanim i garantovanim geografskim poreklom i kvalitetom nije dozvoljeno.
Parametri i metode kvaliteta
Šira, vino i drugi proizvodi moraju imati propisan kvalitet u pogledu fizičkih, hemijskih, mikrobiloških i senzornih osobina.
Fizičke, hemijske, mikrobiološke i senzorne osobine šire, vina i drugih proizvoda utvrđuju se propisanim metodama, a ako metode nisu propisane, utvrđivanje se vrši u skladu sa metodama određenim od strane Međunarodne organizacije za lozu i vino.
Mešanje grožđa, kljuka, šire, vina i drugih proizvoda
Mešanje grožđa, kljuka, šire, vina, odnosno drugih proizvoda, dozvoljeno je isključivo radi ujednačavanja kvaliteta samo u skladu sa Zakonom o vinu.
Mešanje vina proizvedenog na teritoriji Republike Srbije sa uveženim vinom nije dozvoljeno.
Zorica Petkanić, PSSS Negotin

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.408 sekundi
Powered by Kunena Forum