Štampa

У организацији Института за примену науке у пољопривреди (ИПН) и током 2021. године реализоваће се едукације за физичка и правна лица.  Потребно је да се заинтересовани за едукације поново пријаве, по уобичајеној процедури која је детаљно описана даље у тексту.

Институт за примену науке у пољопривреди у 2021. години организује циклус едукација за физичка и правна лица, за модуле:

 1. Осигурање у пољопривреди (пријављују се стручњаци свих специјалности) Детаљније - Детаљније
 2. Маркетинг и извоз пољопривредних и прехрамбених производа (пријављују се стручњаци свих специјалности) - Детаљније
 3. Технологија пчеларске производње (пријављују се стручњаци из области сточарства, ратарства, воћарства, општег смера) - Детаљније
 4. Оцена исплативости инвестиција у пољопривреди (пријављују се стручњаци свих специјалности)  - Детаљније
 5. Оцена исплативости инвестиција у пољопривреди (пријављују се стручњаци свих специјалности) - Детаљније
 6. Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства (пријављују се стручњаци свих специјалности) - Детаљније
 7. Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача (пријављују се стручњаци свих специјалности) - Детаљније
 8. Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима (пријављују се стручњаци свих специјалности) - Детаљније
 9. Управљање временом (пријављују се стручњаци свих специјалности) - Детаљније

Модули од 1 - 4 припадају области Саветодавни послови у пољопривреди

Модули од 5 – 8 припадају области Методологија саветодавног рада (саветодавне вештине)

Модули под бројевима од 2 до 8 су исти као модули у 2020. години и заинтересовани који су већ пријављени за ове модуле се не морају поново пријављивати.

 

Број пријављених учесника за Едукације за физичка и правна лица закључно са 11.10.2021.

 

1

Осигурање у пољопривреди

13

       
       
       

2

Маркетинг и извоз пољопривредних и прехрамбених производа

22

       

3

Технологија пчеларске производње

14

       

4

Оцена исплативости инвестиција у пољопривреди

12

       

5

Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства

10

       

6

Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача

23

       

7

Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима

8

       

8

Управљање временом

23

       

 
Трајање едукација - горе наведене едукације су једнодневне, изузев едукације под редним бројем 6 (Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства) која је дводневна.
Термини одржавања едукација биће дефинисани по пријави довољног броја учесника за формирање групе. Минималан број је 35 учесника.
Едукација је намењена дипломираним инжењерима пољопривреде, удружењима произвођача, локалној самоуправи, центрима за рурални развој и осталим заинтересованим лицима.
Методологија предавања: Интерактивна едукација/тренинг. Спој предавања, анализа, дискусије и практичног рада. Могућност да се питања поставе у сваком тренутку.

Полазници добијају радни материјал (презентације/вежбе), освежење на паузама и Потврду о завршеној едукацији/тренингу.

Учесници едукације који на крају едукације кроз тестирање искажу задовољавајући ниво знања добиће Потврду о завршеној поједначној едукацији/тренингу која је валидна за добијање Лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди (Правилник о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова, „Сл.гласник РС“, број 80/10 од 30. јула 2014. године).

 
Котизација за једнодневну едукацију износи 4.800,00 РСД.

Котизација за дводневну едукацију износи 6.840,00 РСД.

Место и време одржавања: Институт за примену науке у пољопривреди, Београд, Булевар деспота Стефана 68б, или on line окружење, од 9.30 до 17.00 часова.

 
Пријава учесника:

физичка лица: https://psss.rs/fizicka-lica.html
правна лица: https://psss.rs/pravna-lica.html

Напомена:

Молимо колеге да пријаву за похађање едукација обављају само у случају када су у потпуности сигурни да ће исту и похађати, с обзиром да је свима у систему едукација за физичка/правна лица, односно учесницима и организаторима
у интересу да имају реално стање броја пријављених у односу на број полазника, као предуслов за формирања група и целокупну организацију.

Информација о динамици пријављивања, односно број пријављених учесника по модулима биће доступан на портал ПССС, ажуриран на недељном нивоу.

__________________________________________________________________________________________

 ОБАВЕШТЕЊЕ
ЕДУКАЦИЈЕ ЗА ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА

Институт за примену науке у пољопривреди и у 2020. години организује циклус едукација за физичка и правна лица, за модуле:

 1. Савремене технологије у производњи крмног биља у циљу добијања квалитетне кабасте сточне хране (пријављују се стручњаци из области сточарства, ратарства, општег смера) - Детаљније
 2. Маркетинг и извоз пољопривредних и прехрамбених производа (пријављују се стручњаци свих специјалности) - Детаљније
 3. Технологија пчеларске производње (пријављују се стручњаци из области сточарства, ратарства, воћарства, општег смера) - Детаљније
 4. Сеоски туризам у функцији одрживог руралног развоја (пријављују се стручњаци свих специјалности) - Детаљније
 5. Оцена исплативости инвестиција у пољопривреди (пријављују се стручњаци свих специјалности) - Детаљније
 6. Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства (пријављују се стручњаци свих специјалности) - Детаљније
 7. Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача (пријављују се стручњаци свих специјалности) - Детаљније
 8. Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима (пријављују се стручњаци свих специјалности) - Детаљније
 9. Управљање временом (пријављују се стручњаци свих специјалности) - Детаљније

Модули од 1 - 5 припадају области Саветодавни послови у пољопривреди

Модули од 6 – 9 припадају области Методологија саветодавног рада (саветодавне вештине)


ВАЖНО

 ПРИЈАВЕ ЗА ЕДУКАЦИЈЕ, ПРИСТИГЛЕ ДО 28.01.2020. ГОДИНЕ НЕЋЕ СЕ УЗИМАТИ У ОБЗИР
 
ПОТРЕБНО ЈЕ ДА СЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА ЕДУКАЦИЈЕ ПОНОВО ПРИЈАВЕ

Трајање едукација - горе наведене едукације су једнодневне, изузев едукације под редним бројем 6 (Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства) која је дводневна.
Термини одржавања едукација биће дефинисани по пријави довољног броја учесника за формирање групе. Минималан број је 35 учесника.
Едукација је намењена дипломираним инжењерима пољопривреде, удружењима произвођача, локалној самоуправи, центрима за рурални развој и осталим заинтересованим лицима.
Методологија предавања: Интерактивна едукација/тренинг. Спој предавања, анализа, дискусије и практичног рада. Могућност да се питања поставе у сваком тренутку.

Полазници добијају радни материјал (презентације/вежбе), освежење на паузама и Потврду о завршеној едукацији/тренингу.

Учесници едукације који на крају едукације кроз тестирање искажу задовољавајући ниво знања добиће Потврду о завршеној поједначној едукацији/тренингу која је валидна за добијање Лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди (Правилник о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова, „Сл.гласник РС“, број 80/10 од 30. јула 2014. године).
 
Котизација за једнодневну едукацију износи 4.800,00 РСД.

Котизација за дводневну едукацију износи 6.840,00 РСД.

Место и време одржавања: Институт за примену науке у пољопривреди, Београд, Булевар деспота Стефана 68б, од 9.30 до 17.00 часова.

Пријава учесника:

физичка лица: https://psss.rs/fizicka-lica.html
правна лица: https://psss.rs/pravna-lica.html

Напомена:

Молимо колеге да пријаву за похађање едукација обављају само у случају када су у потпуности сигурни да ће исту и похађати, с обзиром да је свима у систему едукација за физичка/правна лица, односно учесницима и организаторима
у интересу да имају реално стање броја пријављених у односу на број полазника, као предуслов за формирања група и целокупну организацију.

Информација о динамици пријављивања, односно број пријављених учесника по модулима биће доступан на портал ПССС, ажуриран на недељном нивоу.

__________________________________________________________________________________________

ВАЖНО

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ЗА УЧЕШЋЕ НА
11. СЕМИНАРУ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ САВЕТОДАВНЕ И
СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

11. Семинар Пољопривредне саветодавне и стручне службе Републике Србије (ПССС), у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди одржаће се у термину од 10. до 12. децембра 2019. године, на Златибору, у хотелу „Мона“. У фокусу овогодишњег скупа биће теме из области сеоског туризма, очувања генетичких ресурса и развоја винарства у Србији са акцентом на вински туризам.
Циљ Семинара је континуирано усавршавање, размена мишљења и искустава, као и изналажење нових предлога и идеја за развој ПССС и за пружање што боље и ефикасније помоћи пољопривредним произвођачима.
Долазак и регистрација учесника предвиђена је 10. децембра 2019. године, од 10:00 до 12:30 часова, а свечано отварање скупа планирано је за 14:00 часова.
Првог дана Семинара, рад ће се одвијати у пленуму од 14:00 до 17:30 часова. Други дан, од 9:00 до14:00 часова рад је организован у пленуму, а од 14:00 до 17:00 часова кроз секције по специјалностима (ратарство, сточарство, воћарство и заштита биља). Трећег дана рад ће се одвијати у пленуму, у периоду од 09:30 до 15:30 часова.
Учесници семинара добиће Потврду о завршеној појединачној едукацији/тренингу. Потврда је валидна за добијање Лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди (Правилник о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова, „Сл. гласник РС“, број 80/10 од 30. јула 2014. године) само уколико је полазник у моменту похађања Семинара испуњавао све услове прописане чланом 9 Закона о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде („Сл. гласник 30/10 од 07. 05. 2010.) и чланом 2 Правилника о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди („Сл.гласник РС“, број 80/10 од 30. јула 2014. године). Семинар припада Области - Саветодавни послови у пољопривреди.
Полазници добијају освежење на паузама и заједничку вечеру 11. децембра 2019. године. Трошкове смештаја и исхране учесници сносе сами.


Котизација износи 9.600,00 РСД.


Број места ограничен је на 30 учесника.
Рок за пријаву за учешће на семинару је петак 29. новембар 2019. године. Пријављеним за учешће Институт ће 02. децембра доставити предрачун, на имејл који је дат приликом пријаве. Рок за уплату Котизације је петак 06. децембар 2019. године.
Уколико неко од првих 30 пријављених учесника не изврши обавезу уплате котизације до предвиђеног рока, места ће се попуњавати према редоследу пријаве.
По уплати Котизације учесницима Семинара биће достављен Програм и додатне информације у вези са регистрацијом и учећем.


Пријава учесника: https://psss.rs/fizicka-lica.html

Све додатне информације можете добити путем телефона (број 011/275 16 22), радним даном од 10-15 часова. Контакт особе: др Славица Чолић (064/8435308) и др Наташа Толимир (064/8435305). e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

__________________________________________________________________________________________

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о одржавању едукација за физичка и правна лица у новембру 2019. године

 

У новембру 2019. године предвиђено је одржавање едукација за 3 модула:

Р.бр. Назив модула Назив модула
1.  Презентационе и комуникационе вештине у раду са  произвођачима 20.11.2019.
2.  Берба и чување воћа 25.11.2019.
3. Оцена исплативости инвестиција у пољопривреди 27.11.2019.

Едукацијe за наведене модуле одржаће се у Институту за примену науке у пољопривреди, у термину од 9.30 до 17.00 часова.

Сви пријављени за похађање едукације, од дана објаве информације о едукацијама до 28. октобра 2019. године, на имејл ће у уторак 5. новембра 2019. године добити упутства у вези са регулисањем обавезе котизације.

Група (до 35 учесника) попуњаваће се пријављеним и после 28. октобра 2019. године, према редоследу пријављивања. У случају да и после попуњавања групе постоји интересовање за похађање едукације формираће се нова група и дефинисати нови термин одржавања.

Рок за уплату котизације је уторак, 12. новембар 2019. године.
У случају да пријављени не испуне обавезу регулисања котизације у горе наведеном року, едукација ће бити отказана, односно неће бити одржана у предвиђеном термину.
За додатне информације можете се обратити др Наташи Толимир (064 8435 305) или др Славици Чолић (011 2751 622 и 064 843 5308).


 
__________________________________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ о одржавању едукација у септембру 2019 године

У септембру 2019. године предвиђено је одржавање едукација за 4 модула

Едукација за наведене модуле одржаће се у Институту за примену науке у пољопривреди, у термину од 9.30 до 17.00 часова. Сви пријављени за похађање едукације, од дана објаве информације о едукацијама до
27. јуна 2019. године, на имејл ће у понедељак 22. јула 2019. године добити упутства у вези регулисања обавезе котизације.

Р.бр. Назив модула Назив модула
1.  Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача 03.09.2019.
2.  Технологија пчеларске производње 06.09.2019.
3.  Сеоски туризам у функцији одрживог руралног развоја 16.09.2019.
4.  Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства 19. и 20.09.2019.


Рок за уплату котизације је понедељак 26. август 2019. године.


У случају да пријављени не испуне обавезу регулисања котизације у горе наведеном року, едукација ће бити отказана, односно неће бити одржана у предвиђеном термину. Едукација Технологија пчеларске производње намењена је стручњацима из области ратарства и повртарства, сточарства и воћарства и виноградарства, док преостале три едукације могу похађати стручњаци свих специјалности пољопривредне производње. Група (до 35 учесника) попуњаваће се пријављеним и после 27. јуна 2019. године, према редоследу пријављивања. У случају да и после попуњавања групе постоји интересовање за похађање едукације формираће се нова група и дефинисати нови термин одржавања.

За додатне информације можете се обратити др Наташи Толимир (064 8435 305) или др Славици Чолић (011 2751 622 и 064 843 5308).

__________________________________________________________________________________________
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
ЕДУКАЦИЈЕ ЗА ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА

Институт за примену науке у пољопривреди у 2019. години за физичка и правна лица организује едукације за модуле:
1. Оцена исплативости инвестиција у пољопривреди - Детаљније
2. Добробит домаћих животиња - Детаљније
3. Берба и чување воћа - Детаљније
4. Технологија пчеларске производње - Детаљније
5. Сеоски туризам у функцији одрживог руралног развоја - Детаљније
6. Информисање пољопривредних произвођача посредством електронских медија - ТВ и радија - Детаљније
7. Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима - Детаљније
8. Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача - Детаљније
9. Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства - Детаљније

Модули од 1- 5 су из Области Саветодавни послови у пољопривреди
Модули од 6 – 9 су из Области Методологија саветодавног рада (саветодавне вештине)


Трајање едукација
- горе наведене едукације су једнодневне, изузев едукација под редним бројем 5 (Сеоски туризам у функцији одрживог руралног развоја) и 9 (Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства) које су дводневне.
Термини одржавања едукација
биће дефинисани по пријави довољног броја учесника за формирање групе. Минималан број је 35 учесника.
Едукација је намењена дипломираним инжењерима пољопривреде, удружењима произвођача, локалној самоуправи, центрима за рурални развој и осталим заинтересованим лицима.
Методологија предавања: Интерактивна едукација/тренинг. Спој предавања, анализа, дискусије и практичног рада. Могућност да се питања поставе у сваком тренутку.
Полазници добијају радни материјал (презентације/вежбе), освежење на паузама и Потврду о завршеној едукацији/тренингу.
Учесници едукације који на крају едукације кроз тестирање искажу задовољавајући ниво знања добиће Потврду о завршеној поједначној едукацији/тренингу која је валидна за добијање Лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди (Правилник о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова, „Сл.гласник РС“, број 80/10 од 30. јула 2014. године).

Котизација за једнодневну едукацију износи 4.800,00 РСД.
Котизација за дводневну едукацију износи 6.840,00 РСД.


Место и време одржавања: Институт за примену науке у пољопривреди, Београд, Булевар деспота Стефана 68б, од 9.30 до 17.00 часова.

Пријава учесника:
> Правна лица <


Позив за пријављивање заинтересованих за едукације за све модуле (1 - 9), који су наведени оквиру обавештења о едукацијама за физичка и правна лица је отворен све до пријаве довољног броја учесника за формирање групе.
Едукације ће бити организоване одмах по формирању групе.


Број пријављених учесника, 24. јун 2019. године
Р.бр. Назив едукације Број пријављених учесника
1. Оцена исплативости инвестиција у пољопривреди 30
2. Добробит домаћих животиња 28
3. Берба и чување воћа 29
4. Технологија пчеларске производње 30
5. Сеоски туризам у функцији одрживог руралног развоја 30
6. Информисање пољопривредних произвођача посредством електронских медија - ТВ и радија 26
7. Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима 25
8. Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача 28
9. Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства 30


Пријава учесника едукацијапо специјалностима:
1. Оцена исплативости инвестиција у пољопривреди: све специјалности.
2. Добробит домаћих животињаСточарство: сточарство
3. Берба и чување воћаВоћарство: воћарство и виноградарство
4. Технологија пчеларске производњеРатарство, Сточарство, Воћарство: ратарство и повртарство, сточарство, воћарство и виноградарство.
5. Сеоски туризам у функцији одрживог руралног развоја: све специјалности.
6. Информисање пољопривредних произвођача посредством електронских медија - ТВ и радија: све специјалности
7. Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима: све специјалности.
8. Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача: све специјалности.
9. Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства: све специјалности.

Напомене за пријаву учесника:
Приликом пријаве учесника за модуле, наведено је за коју специјалност је модул првенствено намењен, при чему учесници могу бити и других специјалности у зависности од садржаја модула, а према горе наведеном распореду.
Смер агроекономије може се пријавити на едукације за све модуле.
Заинтересовани који припадају областима које нису наведене у падајућем менију, приликом пријаве треба да изаберу опцију остало и биће контактирани у циљу дефинисања могућности похађања едукација за поједине модуле.
Заинтересованим учесницима који су се у претходном периоду већ пријавили за модуле под редним бројем 2, 3, 4, 7, 8 и 9 пријаве важе и не би требало да их обнављају. За остале модуле, под редним бројем 1, 5 и 6, који се могу сматрати новопостављеним модулима, потребно је да се учесници пријављују од објаве овог обавештења, односно од 27. јуна 2018. године.
Број пријављених учесника по модулима можете пратити у горе датом табеларном прегледу, који се ажурира на недељном нивоу.


Све додатне информације можете добити путем телефона (број 011/275 16 22), радним даном од 10-15 часова. Контакт особа: Наташа Толимир, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
__________________________________________________________________________________________

ВАЖНО
ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ЗА УЧЕШЋЕ НА
10. СЕМИНАРУ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ САВЕТОДАВНЕ И
СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Десети семинар Пољопривредне саветодавне и стручне службе Републике Србије (ПССС), у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди одржаће се у термину од 12. до 14. децембра 2018. године, на Златибору, у хотелу „Мона“. Циљ Семинара је континуирано усавршавање, размена мишљења и искустава, као и изналажење нових предлога и идеја за развој ПССС и за пружање што боље и ефикасније помоћи пољопривредним произвођачима. Долазак и регистрација учесника предвиђена је 12. децембра 2018. године, од 10:00 до 12:30 часова, а свечано отварање скупа планирано је за 14:00 часова.
Првог дана Семинара, рад ће се одвијати у пленуму од 14:00 до 17:30 часова. Други дан, од 9:00 до14:00 часова рад је организован у пленуму, а од 14:00 до 17:00 часова кроз секције по специјалностима (ратарство, сточарство, воћарство и заштита биља). Трећег дана рад ће се одвијати у пленуму, у периоду од 09:30 до 15:30 часова.
Учесници семинара добиће Потврду о завршеној појединачној едукацији/тренингу. Потврда је валидна за добијање Лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди (Правилник о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова, „Сл. гласник РС“, број 80/10 од 30. јула 2014. године) само уколико је полазник у моменту похађања Семинара испуњавао све услове прописане чланом 9 Закона о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде („Сл. гласник 30/10 од 07. 05. 2010.) и чланом 2 Правилника о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди („Сл.гласник РС“, број 80/10 од 30. јула 2014. године). Семинар припада Области - Саветодавни послови у пољопривреди.
Полазници добијају освежење на паузама и заједничку вечеру 13. децембра 2018. године. Трошкове смештаја и исхране учесници сносе сами.


Котизација износи 9.600,00 РСД.


Број места ограничен је на 30 учесника.
Рок за пријаву за учешће на семинару је петак 30. новембар 2018. године. Пријављеним за учешће Институт ће 03. децембра доставити предрачун, на имејл који је дат приликом пријаве. Рок за уплату Котизације је петак 07. децембар 2018. године.
Уколико неко од првих 30 пријављених учесника не изврши обавезу уплате котизације до предвиђеног рока, места ће се попуњавати према редоследу пријаве.
По уплати Котизације учесницима Семинара биће достављен Програм и додатне информације у вези са регистрацијом и учећем.

Пријава учесника физичка лица: https://psss.rs/fizicka-lica.html

Пријава учесника правна лица: https://psss.rs/pravna-lica.html

 

Све додатне информације можете добити путем телефона (број 011/275 16 22), радним даном од 10-15 часова. Контакт особе: др Славица Чолић (064/8435308) и др Наташа Толимир (064/8435305). Е-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

__________________________________________________________________________________________

 
ОБАВЕШТЕЊЕ
о одржавању едукације за модул

Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства

Дводневна едукација за модул Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства, одржаће се 4. и 5. маја 2017. године. Сви пријављени за похађање едукације, од дана објаве информације о едукацији до 5. априла 2017. године, на имејл ће 12. априла 2017. године добити упутства у вези регулисања обавезе котизације. Рок за уплату котизације је 26. април 2017. године.

Едукација за горе наведени модул одржаће се у Институту за примену науке у пољопривреди, у термину од 9.30 до 17.00 часова. Едукација је намењена првенствено агроекономистима, али је могу похађати и све остале специјалности пољопривредне производње.
Група (до 35 учесника) попуњаваће се пријављеним и после 5. априла 2017. године, према редоследу пријављивања.
У случају да и после попуњавања групе постоји интересовање за похађање едукације формираће се нова група и дефинисати нови термин одржавања.

За додатне информације можете се обратити др Наташи Толимир (064 8435 305) или др Славици Чолић (011 2751 622 и 064 843 5308).

__________________________________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одржавању едукација за модуле
Мере очувања квалитета земљишта у засадима воћака и винове лозе
и
Мере очувања квалитета земљишта – ратарство


Едукација за модул Мере очувања квалитета земљишта у засадима воћака и винове лозе одржаће се 10. фебруара 2017. године. Сви пријављени за похађање едукације, од дана објаве информације о едукацији до 30. јануара 2017. године, на имејл ће 01. фебруара 2017. године. добити упутства у вези регулисања обавезе котизације. Рок за уплату котизације је 06. фебруар 2017. године.

Едукација за модул Мере очувања квалитета земљишта – ратарство одржаће се 14. фебруара 2017. године. Сви пријављени за похађање едукације, од дана објаве информације о едукацији до 30. јануара 2017. године, на имејл ће 03. фебруара 2017. године. добити упутства у вези регулисања обавезе котизације. Рок за уплату котизације је 09. фебруар 2017. године.

Едукације за оба горе наведена модула одржаће се у Институту за примену науке у пољопривреди, у термину од 9.30 до 17.00 часова.

Група (до 35 учесника) попуњаваће се пријављеним после 30. јануара 2017. године према редоследу пријављивања.
У случају да и после попуњавања групе постоји интересовање за похађање едукације формираће се нова група и дефинисати нови термин одржавања.

За додатне информације можете се обратити др Наташи Толимир (064 8435 305) или др Славици Чолић (011 2751 622 и 064 843 5308).

____________________________________________________________________________________

- 2016. godina -
ВАЖНО


Позив за пријављивање заинтересованих за едукације за све модуле (1 - 7), који су наведени оквиру обавештења о едукацијама за физичка и правна лица
је отворен све до пријаве довољног броја учесника за формирање групе.
Едукације ће бити организоване одмах по формирању групе.

Р.бр. Назив едукације Број пријављених учесника
1 Мере очувања квалитета земљишта-ратарство 34
2 Добробит домаћих животиња 18
3 Мере очувања квалитета земљишта у засадима воћака и винове лозе 32
4 Интегрални системи заштите у производњи поврћа у заштићеном и полузаштићеном простору 4
5 Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима 8
6 Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача 15
7 Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства 22


Пријава учесника едукација по специјалностима:

1. Мере очувања квалитета земљишта – ратарство: ратарство и повртарство, заштита биља, мелиорације.
2. Добробит домаћих животиња – сточарство
3. Мере очувања квалитета земљишта у засадима воћака и винове лозе – воћарство и виноградарство, заштита биља, мелиорације.
4. Интегрални системи заштите у производњи поврћа у заштићеном и полузаштићеном простору – заштита биља, ратарство и повртарство, мелиорације.
5. Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима – све специјалности.
6. Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача - све специјалности.
7. Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства – све специјалности.

Напомена:
Приликом пријаве учесника за поједине модуле, под ставком Обука/Семинар наведено је за коју специјалност је модул првенствено намењен, при чему учесници могу бити и других специјалности у зависности од садржаја модула, а према горе наведеном распореду.
Смер агроекономије може се пријавити на едукације за све модуле.
Заинтересовани који припадају областима које нису наведене у падајућем менију, приликом пријаве треба да изаберу опцију остало и биће контактирани у циљу дефинисања могућности похађања едукација за поједине модуле.
____________________________________________________________________________________


ОБАВЕШТЕЊЕ
ЕДУКАЦИЈЕ ЗА ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА


Институт за примену науке у пољопривреди за физичка и правна лица организује једнодневне едукације за модуле:
1. Мере очувања квалитета земљишта - Детаљније
2. Добробит домаћих животиња - Детаљније
3. Мере очувања квалитета земљишта у засадима воћака и винове лозе - Детаљније
4. Интегрални системи заштите у производњи поврћа у заштићеном и полузаштићеном простору - Детаљније
5. Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача (Саветодавне вештине) - Детаљније
6. Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима (Саветодавне вештине) - Детаљније
7. Израда бизнис-планова за пољопривредна газдинства и финансирање пројеката (Саветодавне вештине) - Детаљније


Термини одржавања едукација биће дефинисани по пријави довољног броја учесника за формирање групе. Минималан број је 35 учесника.
Едукација је намењена дипломираним инжењерима пољопривреде, удружењима произвођача, локалној самоуправи, центрима за рурални развој и осталим заинтересованим лицима.
Методологија предавања: Интерактивна едукација/тренинг. Спој предавања, анализа, дискусије и практичног рада. Могућност да се питања поставе у сваком тренутку.
Полазници добијају радни материјал (презентације/вежбе), освежење на паузама и Потврду о завршеној едукацији/тренингу.
Учесници едукације који на крају едукације кроз тестирање искажу задовољавајући ниво знања добиће Потврду о завршеној поједначној едукацији/тренингу која је валидна за добијање Лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди (Правилник о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова, „Сл.гласник РС“, број 80/10 од 30. јула 2014. године). Модули од 1-4 припадају Области Саветодавни послови у пољопривреди, а модули 5, 6 и 7 Области Методологија саветодавног рада (саветодавне вештине).

Котизација за једнодневну едукацију износи 4.800,00 РСД.
Котизација за дводневну едукацију износи 6.840,00 РСД.


Место и време одржавања: Институт за примену науке у пољопривреди, Београд, Булевар деспота Стефана 68б, од 9.30 до 17.00 часова.

Пријава учесника: http://www.psss.rs/registracija.php

Све додатне информације можете добити путем телефона (број 011/275 16 22), радним даном од 10-15 часова. Контакт особа: Наташа Толимир, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

__________________________________________________________________________________________


Обавештење о одлагању едукације за модул Добробит домаћих животиња


Едукација за модул Добробит домаћих животиња, планирана да се одржи 16. децембра 2016. године, одлаже се због недовољног броја учесника (14).

Сви заинтересовани за горе наведени модул могу се пријављивати и надаље, а едукација ће бити организована одмах по формирању групе.

Свим учесницима који су извршили уплату за термин 16. децембар 2016. године, уплата ће важити за нови термин одржавања едукације о којем ће бити обавештени.

____________________________________________________________________________________


Издавање Сертификата о завршеној едукацији/тренингу из области саветодавних послова у пољопривреди полазницима едукација
за физичка и правна лица

Полазници едукација за физичка и правна лица у 2015. и 2016. години, који су прикупили довољан број бодова за издавање Сертификата о завршеној едукацији/тренингу из области саветодавних послова у пољопривреди, према Правилнику о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди („Сл. гласник РС“, 80/14, од 30.07.2014. године), могу се обратити Маријани Масловарић, на имејл адресу Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. или на телефон 011/329-14-43, ради добијања инструкција о даљим корацима потребним за издавање Сертификата.

Едукације у организацији Института за примену науке у пољопривреди одржане у периоду од 2010. до 2015. године, такође се бодују и то тако што сваки дан едукације носи по 2 бода

Правилнику о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди
Списак едукација за физичка и правна лица 2015-2016


____________________________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одржавању едукација у децембру 2016. године

Током децембра 2016. године биће организоване едукације за следеће модуле:

Р.бр.
Назив едукације
Термин одржавања
1. Презентационе и комуникационе вештине
у раду са произвођачима
01.12.2016.
2. Интерперсонална комуникација
између саветодавца и пољопривредних произвођача
06.12.2016.
3. Интегрални системи заштите у производњи поврћа
у заштићеном и полузаштићеном простору
15.12.2016.
4. Добробит домаћих животиња 16.12.2016.

Едукација за све наведене модуле одржаће се у Институту за примену науке у пољопривреди, у термину од 10.00 до 17.00 часова. Окупљање учесника је у термину од 9:30 до 10:00 часова.

Сви пријављени за похађање едукација добиће упутства у вези регулисања обавезе котизације (на имејл) према следећем распореду:

Р.бр. Назив едукације Датум доставе предрачуна
Рок плаћања котизације
1. Презентационе и комуникационе вештине
у раду са произвођачима
23.11.2016. 28.11.2016.
2. Интерперсонална комуникација
између саветодавца и пољопривредних произвођача
25.11.2016. 01.12.2016.
3. Интегрални системи заштите у производњи поврћа
у заштићеном и полузаштићеном простору
1.12.2016. 7.12.2016.
4. Добробит домаћих животиња 2.12.2016. 9.12.2016.


Пријава учесника за модуле, по специјалностима:
1. Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима – све специјалности
2. Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача - све специјалности
3. Интегрални системи заштите у производњи поврћа у заштићеном и полузаштићеном простору – заштита биља, ратарство и повртарство, мелиорације, општи смер, агроекономија.
4. Добробит домаћих животиња – сточарство, општи смер, агроекономија.

Сви заинтересовани за похађање модула, а који се нису пријавили до 23. новембра 2016., могу се пријавити у наредном периоду. Уколико неко од пријављених учесника до рока предвиђеног за уплату котизације не изврши обавезу, места ће се попуњавати према редоследу пријава за едукацију.

За додатне информације можете се обратити др Наташи Толимир (011 2751 622, 064 8435 305).

Термини едукација за Модуле Мере очувања квалитета земљишта – ратарство и Мере очувања квалитета земљишта у засадима воћака и винове лозе, биће објављени по усаглашавању са предавачима.


____________________________________________________________________________________


ВАЖНО

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ЗА УЧЕШЋЕ НА
8. СЕМИНАРУ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ САВЕТОДАВНЕ И
СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Осми семинар Пољопривредне саветодавне и стручне службе Републике Србије (ПССС), у организацији Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди одржаће се у термину од 14. до 16. новембра 2016. године, на Копаонику, у хотелу „Гранд“.

Циљ Семинара је континуирано усавршавање, размена мишљења и искустава, као и изналажење нових предлога и идеја за развој ПССС и за пружање што боље и ефикасније помоћи пољопривредним произвођачима.
Долазак и регистрација учесника предвиђена је 14. новембра 2016. године, до 12:30 часова, а свечано отварање скупа планирано је за 14:00 часова.

Првог дана Семинара, рад ће се одвијати у пленуму од 15:00 до 17:30. Други дан, целодневно, организован је кроз секције по специјалностима (ратарство, сточарство, воћарство и заштита биља) у термину од 9:00 до 17:00 часова. Трећег дана рад ће се одвијати такође у пленуму, у периоду од 09:00 до 16:00 часова.

Учесници семинара добиће Потврду о завршеној поједначној едукацији/тренингу која је валидна за добијање Лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди (Правилник о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова, „Сл.гласник РС“, број 80/10 од 30. јула 2014. године). Семинар припада Области Саветодавни послови у пољопривреди.
Полазници добијају радни материјал, освежење на паузама и заједничку вечеру 15. новембра 2016. године. Трошкове смештаја и исхране учесници сносе сами.

Котизација износи 9.600,00 РСД.
Број места ограничен је на 30 учесника.

Рок за пријаву за учешће на семинару је 2. новембар 2016. Пријављеним за учешће Институт ће 3. новембра доставити предрачун, на имејл који је дат приликом пријаве. Рок за уплату Котизације је 8. новембар 2016. године.
Уколико неко од првих 30 пријављених учесника не изврши обавезу уплате котизације до предвиђеног рока, места ће се попуњавати према редоследу пријаве.

По уплати Котизације учесницима Семинара биће достављен Програм и додатне информације у вези са регистрацијом и учећем.
Пријава учесника: http://www.psss.rs/registracija.php

Све додатне информације можете добити путем телефона (број 011/275 16 22), радним даном од 10-15 часова. Контакт особе: др Наташа Толимир и др Славица Чолић, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..


____________________________________________________________________________________


ОБАВЕШТЕЊЕ

Едукација за

модул ИЗРАДА БИЗНИС ПЛАНОВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА И ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА, одржаће се 22. и 23. септембра 2016. године, у Институту за примену науке у пољопривреди (Београд, Булевар деспота Стефана 68б), у термину од 10.00 до 17.00 часова. Окупљање учесника предвиђено је од 9.30 до 10.00 часова.
У случају да и после попуњавања групе постоји интересовање за похађање едукације формираће се нова група и дефинисати нови термин одржавања.

За додатне информације можете се обратити др Наташи Толимир (011 2751 622, 064 8435 305).
__________________________________________________________________________________________

Извор: ИПНОБАВЕШТЕЊЕ

Едукације за

модул ИЗРАДА БИЗНИС ПЛАНОВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА И ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА, одржаће се 21. и 22. априла 2016. године, у Институту за примену науке у пољопривреди (Београд, Булевар деспота Стефана 68б), у термину од 9.30 до 17.00 часова. Окупљање учесника предвиђено је од 9.30 до 10.00 часова.

Едукација у наведеном термину одржаће се за I групу коју чини првих 35 пријављених учесника, који су регулисали обавезу котизације.
С обзиром да се за наведени модул до 18. априла 2016. пријављено 52 учесника сви заинтересовани могу се пријављивати и надаље, а одмах по формирању II групе (35 учесника) биће одређен термин одржавања едукације и за ову групу. У понедељак, 25. априла 2016. биће ажурирани подаци у табеларном приказу Пријављивање заинтересованих за едукације, где можете пратити број заинтересованих за учешће и за овај модул.
За све додатне информације можете се обратити Институту за примену науке у пољопривреди, контакт особа је др Наташа Толимир (011 2751 622, 064 8435 305).


__________________________________________________________________________________________


ОБАВЕШТЕЊЕ
за модул
ИЗРАДА БИЗНИС-ПЛАНОВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА И
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Група за модул ИЗРАДА БИЗНИС-ПЛАНОВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА И ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА је формирана. Едукација ће се одржати 21. и 22. априла 2016. године, у Институту за примену науке у пољопривреди, у термину од 9.30 до 17.00 часова.
За едукацију се до првог рока за пријаву (8. априла 2016. године) пријавило 50 учесника. Првих 35 пријављених учесника добиће инструкције око регулисања обавеза на имејл који су навели приликом пријаве.
Уколико неко од првих 35 пријављених учесника до 15. априла, односно до рока предвиђеног за уплату котизације, не изврши обавезу места ће се попуњавати према редоследу пријаве за едукацију.
Сви заинтересовани за похађање модула, а који се нису пријавили до 8. априла 2016., могу се пријавити у наредном периоду. У случају пријаве довољног броја заинтересованих биће формирана друга група, коју ће чинити сви пријављени до 8. априла, а који нису у првој групи и новопријављени. За другу групу термин ће бити накнадно одређен и благовремено објављен.
Детаљније о модулу можете се информисати у оквиру Обавештења - Едукације за правна и физичка лица (едукација под редним бројем 7), где можете обавити и пријаву за учешће.
За додатне информације можете се обратити др Наташи Толимир (011 2751 622, 064 8435 305).
__________________________________________________________________________________________


Обавештење о одлагању едукације за модул
Интерперсонална комуникација између саветодаваца и
пољопривредних произвођача

Едукација за модул Интерперсонална комуникација између саветодаваца и пољопривредних произвођача, планирана да се одржи 31. марта 2016. године, одлаже се због недовољног броја пријављених учесника.

Сви заинтересовани за горе наведени модул могу се пријављивати и надаље, а едукација ће бити организована одмах по формирању групе. Свима који су се пријавили за термин 31. март 2016. године пријаве су важеће и не треба да се пријављују поново.

__________________________________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ за едукацију
Израда бизнис-планова за пољопривредна газдинства и
финансирање пројеката


Едукација за модул ИЗРАДА БИЗНИС-ПЛАНОВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА И ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА, одржаће се 21. и 22. априла 2016. године, у Институту за примену науке у пољопривреди, у термину од 9.30 до 17.00 часова.

Модул је из области Методологија саветодавног рада (саветодавне вештине). Детаљније о модулу можете се информисати у оквиру Обавештења - Едукације за правна и физичка лица (едукација под редним бројем 7), где можете обавити и пријаву за учешће.

Рок за пријаву учесника за горе наведени термин је 08. април 2016. године, односно до попуњавања групе (35 учесника). У случају да и после попуњавања групе постоји интересовање за похађање едукације формираће се нова група и дефинисати нови термин одржавања едукације.
Уколико се у предвиђеном року пријави довољан број учесника за формирање групе, сви пријављени за похађање едукације 12. априла (на имејл) добиће упутства у вези регулисања обавезе котизације. Рок за уплату котизације је 15. април 2016. године.

Уколико до 08. априла не буде пријављен довољан број учесника за формирање групе едукација се неће одржати. Информација о евентуалном одлагању едукације биће дата на порталу ПССС (09. априла 2016. године).
За додатне информације можете се обратити др Наташи Толимир (011 2751 622, 064 8435 305).

__________________________________________________________________________________________

Едукације за
модул ИНТЕРПЕРСОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА ИЗМЕЂУ САВЕТОДАВАЦА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА

Едукација за модул ИНТЕРПЕРСОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА ИЗМЕЂУ САВЕТОДАВАЦА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА, одржаће се 31. марта 2016. године, у Институту за примену науке у пољопривреди, у термину од 9.30 до 17.00 часова.
Учесници едукације за наведени термин биће сви пријављени до 21. марта 2016. године. Потребно је да се сви заинтересовани пријављују почев од 10. марта (уколико сте се пријавили раније потребно је да обновите пријаву).
У случају да до 21. марта не буде пријављен довољан број учесника за формирање групе едукација се неће одржати. Информација о евентуалном одлагању едукације биће 22. марта дата на порталу ПССС.

Уколико се у предвиђеном року пријави довољан број учесника за формирање групе, сви пријављени за похађање едукације, добиће 22. марта, на имејл упутства у вези регулисања обавезе котизације. Рок за уплату котизације је 25. март 2016. године.
За додатне информације можете се обратити др Наташи Толимир (011 2751 622, 064 8435 305).

У случају да и после попуњавања групе постоји интересовање за похађање едукације формираће се нова група и дефинисати нови термин одржавања.
__________________________________________________________________________________________

Едукације за
модул ИНТЕРПЕРСОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА ИЗМЕЂУ САВЕТОДАВАЦА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА


Едукација за модул ИНТЕРПЕРСОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА ИЗМЕЂУ САВЕТОДАВАЦА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА, одржаће се 15. јануара 2016. године, у Институту за примену науке у пољопривреди (Београд, Булевар деспота Стефана 68б) , у термину од 9.30 до 17.00 часова. Окупљање учесника предвиђено је од 9.30 до 10.00 часова.
За све додатне информације можете се обратити Институту за примену науке у пољопривреди, контакт особа је др Наташа Толимир (011 2751 622, 064 8435 305).

__________________________________________________________________________________________

Едукације
за модул ИНТЕРПЕРСОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА ИЗМЕЂУ САВЕТОДАВАЦА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА


Едукација за модул ИНТЕРПЕРСОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА ИЗМЕЂУ САВЕТОДАВАЦА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА, одржаће се 15. јануара 2016. године, у Институту за примену науке у пољопривреди, у термину од 9.30 до 17.00 часова.
Рок за уплату котизације је 11. јануар 2016. године. У вези регулисања обавезе котизације сви пријављени за похађање едукације добиће на имејл упутства 6. јануара 2016. године. За додатне информације можете се обратити др Наташи Толимир (011 2751 622, 064 8435 305).
Учесници едукације за наведени термин биће сви пријављени од дана објаве информације о едукацији, закључно са 31. децембром 2015. године, а који уплате котизацију до 11. јануара 2016. године. Група ће се попуњавати учесницима који су се пријавили у периоду од 01. до 10. јануара 2016., а према редоследу пријављивања.

У случају да и после попуњавања групе постоји интересовање за похађање едукације формираће се нова група и дефинисати нови термин одржавања.

__________________________________________________________________________________________


ОБАВЕШТЕЊЕ за модул ПРЕЗЕНТАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ВЕШТИНЕ У РАДУ СА ПРОИЗВОЂАЧИМА

Едукација физичких и правних лица за модул ПРЕЗЕНТАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ВЕШТИНЕ У РАДУ СА ПРОИЗВОЂАЧИМА одржаће се 20. новембра 2015. године, у Институту за примену науке у пољопривреди, у термину од 9.30 до 17 часова.

Услов за одржавање едукације у наведеном термину је да група има најмање 35 учесника са уплаћеним котизацијама. Сви који су се пријавили до 5. новембра. 2015. године добиће 9. новембра имејлом инструкције за плаћање котизације. Рок за уплату котизације је 13. новембар 2015. године.

Учесници едукације за наведени термин биће сви пријављени од дана објаве информације о едукацији, закључно са 5. новембром, а који уплате котизацију до 13. новембра.

Уколико неко од пријављених учесника одустане, група ће се попуњавати учесницима који су се пријавили после 5. новембра, а према редоследу пријављивања.

Уколико и после попуњавања групе постоји интересовање за похађање ове едукације формираће се нова група и дефинисати нови термин одржавања.

За додатне информације можете се обратити др Наташи Толимир (011 2751 622, 064 8435 305).


__________________________________________________________________________________________


ОБАВЕШТЕЊЕ

Едукације за физичка и правна лицаЕдукација за модул УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВОМ – ФАРМ МЕНАЏМЕНТ 1, одржаће се 15. и 16. септембра 2015. године, у Институту за примену науке у пољопривреди (Београд, Булевар деспота Стефана 68б), у термину од 9.30 до 17.00 часова. Окупљање учесника предвиђено је од 9.30 до 10.00 часова.

За све додатне информације можете се обратити Институту за примену науке у пољопривреди, контакт особа је др Наташа Толимир (011 2751 622, 064 8435 305).__________________________________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ

Едукације за физичка и правна лица
за модул УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВОМ – ФАРМ МЕНАЏМЕНТ 1


Едукација за модул УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВОМ – ФАРМ МЕНАЏМЕНТ 1, одржаће се 15. и 16. септембра 2015. године, у Институту за примену науке у пољопривреди, у термину од 9.30 до 17 часова. Рок за уплату котизације је 7. септембар 2015. године. У вези регулисања обавезе потребно је да се обратите Наташи Толимир (011 2751 622, 064 8435 305) до 1. септембра.

Учесници едукације за наведени термин биће сви пријављени од дана објаве информације о едукацији, закључно са 14. августом, а који уплате котизацију до 7. септембра. Група ће се попуњавати учесницима који су се пријавили у периоду од 14. до 31. августа, а према редоследу пријављивања. У случају да и после попуњавања групе постоји интересовање за похађање едукације формираће се нова група и дефинисати нови термин одржавања.


______________________________________________________________________________________________


ОБАВЕШТЕЊЕ

Едукације за физичка и правна лица
 
 
Едукација за модул - Управљање пољопривредним газдинством – Фарм менаџмент 1 одлаже се због недовољног броја пријављених учесника. Рок за пријаву учесника едукације продужава се до 31.08.2015. године. Нови термини биће дефинисани по пријави предвиђеног броја учесника.

______________________________________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ
 
Едукације за физичка и правна лица
 
 
Едукација за модул - Управљање пољопривредним газдинством – Фарм менаџмент 1 одлаже се због недовољног броја пријављених учесника Рок за пријаву учесника едукације продужава се до 30.04.2015. године. Нови термини биће дефинисани по пријави предвиђеног броја учесника.
 
Едукација за модул Саветодавне вештине - Интерперсонална комуникација између саветодаваца и пољопривредних произвођача одржаће се у предвиђеном термину, односно 22.04.2015. године, под условом да сви пријављени учесници уплате котизацију. Рок за уплату котизације је 18.04.2015. године, а сви пријављени учесници ће добити инструкције у вези регулисања обавеза.
 
Рок за пријаву учесника едукације продужава се до понедељка 20.04.2015. године, до 14 часова.
 
______________________________________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ

Едукације за Модуле
- Управљање пољопривредним газдинством – Фарм менаџмент 1
- Саветодавне вештине – Интерперсонална комуникација између саветодаваца и пољопривредних произвођача

Модул: Управљање пољопривредним газдинством –
Фарм менаџмент 1

Циљ едукације: Унапређење знања о управљању пољопривредним газдинством. Едукација ће полазницима омогућити да сазнања из области управљања пољопривредним газдинством практично примене и на тај начин помогну пољопривредницима да уз помоћ систематичног евидентирања података планирају и унапреде своју производњу.

Коме је намењен: Саветодавцима, пољопривредним произвођачима, удружењима произвођача, локалној самоуправи, центарима за рурални развој и осталим заинтересованим лицима.

Шта полазници добијају: Учесници едукације ће се оспособити за пружање саветодавних услуга за управљање газдинством, израду финансијских извештаја и вођење евиденције. То ће омогућити пољопривредним произвођачима, као крајњим корисницима, боље планирање будуће производње, узимајући у обзир личне циљеве и објективно стање фарме. Стечена знања наћи ће примену у пракси кроз вођење евиденције и састављање финансијских извештаја са реалним подацима на одабраним пољопривредним газдинствима.
Полазници који на крају едукације кроз тестирање искажу задовољавајући ниво знања добиће потврду о завршеној поједначној едукацији/тренингу која је валидна за добијање Лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди (Правилник о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова, „Сл.гласник РС“, број 80/10 од 30. јула 2014. године).

Садржај едукације
Управљење пољопривредним газдинством:
1. Увод
2. Планирање пословања на газдинству
3. Вођење евиденције на газдинству
Биланси
1. Биланс стања
2. Биланс успеха
3. Готовински ток
4. Радионице – састављање биланса стања и успеха и готовинског тока
5. Радионица – учесници подељени у неколико група састављају финансијске извештаје
6. Презентовање радова са радионице
Методологија предавања:
1. Интерактивна едукација/тренинг
2. Спој предавања, анализа, дискусије и практичног рада. Могућност да се питања поставе у сваком тренутку.
Предавач:
Проф. др Раде Поповић
Зорица Гос, самостални консултант

Организатор:
Институт за примену науке у пољопривреди, Београд

Време и место одржавања:
23. и 24. април 2015. од 09.30 до 17 часова
Институт за примену науке у пољопривреди, Београд, Булевар деспота Стефана 68 б

Котизација:
Цена учешћа на едукацији/тренингу износи 6.840,00 РСД. Полазницима је обезбеђен материјал – презентације и освежење у паузама. У цену је укључено и издавање потврде о завршеној едукацији/тренингу. Цена не укључује евентуалне трошкове смештаја у Београду.

Све додатне информације можете добити путем телефона (број 011/275 16 22),
радним даном од 10-15 часова
Контакт-особа: Наташа Толимир и Слађан Станковић, e-mail: edukacijе@ipn.co.rs

Минимални број полазника за одржавање едукације је 35.
Место ће бити загарантовано тек по уплати котизације.
Рок за пријаву учешћа на едукацији је 15.04.2015, а рок за уплату котизације је 18.04.2015.

Пријава учесника:
http://www.psss.rs/registracija.php
Модул: Саветодавне вештине –
Интерперсонална комуникација између саветодаваца и пољопривредних произвођача

Циљ едукације: Унапређење интерперсоналних вештина личне и групне комуникације, укључујући вештине убеђивања и утицаја, важних за реализацију квалитетне комуникације.
Коме је намењена: саветодавцима, удружењима произвођача, локалној самоуправи, центарима за рурални развој и осталим заинтересованим лицима који стално или повремено одржавају презентације.

Шта полазници добијају: Полазници ће овладати техникама и вештинама комуникације са јасним утицајем на себе и друге - пољопривредне произвођаче. Истовремено, то ће им омогућити да повећају самосвесност, да на бољи начин сагледају свој приступ и да га критички вреднују. Едукација ће учесницима омогућити да побољшају своју комуникативну компетентност у интерперсоналној комуникацији са пољопривредним произвођачима. Стечена знања биће у функцији унапређења саветодавног рада.
Полазници који на крају едукације кроз тестирање искажу задовољавајући ниво знања добиће потврду о завршеној поједначној едукацији/тренингу која је валидна за добијање Лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди (Правилник о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова, „Сл.гласник РС“, број 80/10 од 30. јула 2014. године).

Садржај едукације
Технике и методе интерперсоналне комуникације саветодаваца са пољопривредним произвођачима:
1. Вештине комуникације – увод
- основни теоријски модели интерперсоналне комуникације
- методе управљања интерперсоналном комуникацијом
- метоге активног слушања
- проблеми у комуникацији
- примена техника убеђивања у процесу преноса информацијација саговорницима
2. Индивидуалне и групне вежбе играња улога по групама – студије практичних случајева из свакодневних ситуација
- процена саговорн ика на основу невербалне комуникације,
- вежбање невербалне комуникације (говор тела),
- процена важности говора тела у процесу конверзације ”лицем у лице”,
- технике асертивности и отворене комуникације са саговорницима.
3. Искуства са вежби и сумирање најважнијих савета и упутстава

Методологија предавања:
1. Интерактивна едукација/тренинг
2. Спој предавања, анализа, дискусије и практичног рада. Могућност да се питања поставе у сваком тренутку.

Предавач:
Проф. др Дарко Тадић

Организатор:
Институт за примену науке у пољопривреди, Београд

Време и место одржавања:

22. април 2015. године од 09.30 до 17 часова
Институт за примену науке у пољопривреди, Београд, Булевар деспота Стефана 68 б

Котизација:
Цена учешћа на едукацији/тренингу износи 4.800,00 РСД. Полазницима је обезбеђен материјал – презентације и освежење у паузама. У цену је укључено и издавање потврде о завршеној едукацији/тренингу.

Све додатне информације можете добити путем телефона (број 011/275 16 22), радним даном од 10-15 часова
Контакт-особа: Наташа Толимир и Слађан Станковић, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Минимални број полазника за одржавање едукације је 35.
Место ће бити загарантовано тек по уплати котизације.
Рок за пријаву учешћа на едукацији је 15.04.2015, а рок за уплату котизације је 18.04.2015.

Пријава учесника:
http://www.psss.rs/registracija.php


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account