Одржана едукација саветодаваца ПССС за Модул 1 - Тумачење резултата агрохемијских анализа земљишта на основне елементе плодности (ратарство и повртарство)

On April 28, 2022

At Beograd

Posted by Administrator

Categories: Info, Edukacije Savetodavaca

Hits: 102


У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2022. годину, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди (ИПН), одржанa je едукацијa за Модул 1: Тумачење резултата агрохемијских анализа земљишта на основне елементе плодности (ратарство и повртарство).

Едукација је одржана 27. априла 2022 године, као теоријска у Институту за примену науке у пољопривреди.

Учесници едукације били су саветодавци из 22 Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије (ПССС), задужени за послове ратарства и повртарства, органске производње и мелиорација.

Едукацију је отворила и модерирала др Дивна Симић. На почетку едукације учесницима су се обратили и присутне поздравили др Раде Јовановић, директор Института за примену науке у пољопривреди и кординатор модула проф. др Снежана Јанковић, помоћник директора за науку. У уводном делу указано је на значај реализације контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта и на важност унапређења ове мере.

Циљ едукације био је унапређење постојећих знања саветодаваца, нарочито у делу који се односи на тумачење резултата агрохемијских анализа земљишта и давање савета, као и унапређење производних и економских потенцијала пољопривредних газдинстава, кроз одговорe на питања одржавања плодности пољопривредног земљишта, заштиту биодиверзитета, поправку квалитета земљишта, смањење негативних ефеката неконтролисане примене ђубрива и најоптималније планирање гајења ратарских и повртарских култура, као и обезбеђивање пре свега високог приноса и конкурентности, здравствено безбедних производа.

Садржај модула односио се на интерпретацију резултата спроведене мере „Контролe плодноси пољоприведног зeмљишта у централној Србији за 2020. и 2021. годину.“ са акцентом на унапређење уочених недостатака. Такође, едукативни модул усмерен је на: кључне тачке при правилном узорковању земљишта у зависности од конфигурације терена, поштовање рокова узорковања и давања савета уз правилно тумачење добијених резултата агрохемијских анализа. Такође, фокус је био и на предлогу стандардизоване форме савета са параметрима које саветодавци достављају пољопривредном газдинству.

Материјал са едукације доступан је на следећем линку: линк

Очекује се да ће едукација допринети подизању нивоа знања саветодаваца у области оптималне примене ђубрива као и развоја и планирања пољопривредне производње засноване на принципима одрживог развоја.

Предавачи на едукацији били су проф. др Мирослав Малешевић, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду, проф. др Владимир Ћирић, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду, проф. др Снежана Јанковић, ИПН, др Јања Кузевски, ИПН и др Дивна Симић, ИПН.

Извор: ИПН

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account