Одржана Радионица: Уношење FADN података у софтвер за 2021. годину

On Mart 11, 2022

At Beograd

Posted by Administrator

Categories: FADN, Info

Hits: 142


У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2022. годину, а у циљу ефикасног функционисања FADN система, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Институт за примену науке у пољопривреди организовали су обуку FADN систем - Уношење FADN података у Софтвер за 2021. годину, за 114 саветодаваца из 21 Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије који прикупљају податке у оквиру FADN система. Једнодневна обука одржанa je онлајн 11. марта 2022. године.

Циљ едукације био је да се саветодавци упознају са допунама Упутства за прикупљање података и изменама у FADN софтверској апликацији и практично обуче за унос података из Годишњег упитника за 2021. годину. Саветодавцима су представљени важећа Законска регулатива која се односи на FADN, календар активности за 2021. годину (рокови везани за унос, затварање и валидацију Упитника), приступ апликацији, поступак отварања Упитника, унос података, процедура затварања упитника. Такође, учесници су упознати са најчешћим грешкама у уносу података, као и са захтевима у комуникацији са представницима ИПН (регионално тело) и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.

 

Материјал са едукација:

Пприкупљање и унос FADN података у софтвер 2021. годину - детаљи 
Допуне Упутства за прикупљање података - Најчешће грешке - детаљи 
Представљање FADN софтверске апликације за2021. годину - детаљи 

Предавачи на едукацији били су:

Мр Мирјана Бојчевски, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Др Славица Чолић, Институт за примену науке у пољопривреди

Извор: ИПН

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account