Najava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Leskovac

On Mart 07, 2022

At Leskovac

Posted by PSSS Leskovac

Categories: Dogadjanja, Najava Aktivnosti

Hits: 43


U periodu od 07.03.2022. do 09.03.2022. godine, održaće se zimska škola, mesto Leskovac , opština Leskovac - grad, Brestovac, Bojnik i Leskovac. Zimska škola počinje 07.03.2022. godine u 09:00 prema sledećem rasporedu:
07.03.2022.

07-03-2022.
   09:00 do 09:30 Bezbedna primena pesticida , savetodavac Mirjana Petrović
   09:30 do 10:00 Kodeks dobre prakse primeni mineralnih đubriva , savetodavac Boban Stanković
   09:30 do 10:00 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Mirjana Petrović
   10:00 do 10:30 Agroekonomija sa posebnim osvrtom na PDV, troškove na poljoprivredni gazdinstvima, računovodstvo, osiguranje useva i krediti u poljoprivrednoj proizvodnji , savetodavac Jelena Stojiljković
   10:30 do 11:00 Krompirov moljac i mere kontrole , savetodavac Bojana Karapandžić
   11:00 do 11:30 Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Dejan Randjelović
   11:30 do 12:00 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz prikupljanje tehničko-tehnoloških i ekonomskih podataka na gazdinstvu ekonomskom obrascu , savetodavac Igor Ristić
   12:30 do 13:00 Jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz podizanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnosti unapređenja plasmana kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta, kao i kroz različite oblike udruživanja u cilju z , savetodavac Aleksandar Mitić
   13:00 do 13:30 Savremena tehnika gajenja jagodičastog voća , savetodavac Dalibor Cvetanović


08-03-2022.
   09:00 do 09:30 Upis u vinogradarski registar za 2022. godinu , savetodavac Nenad Stefanović
   10:00 do 10:30 Konzervacija kabaste stočne hrane , savetodavac Dejan Randjelović
   10:30 do 11:00 Organska proizvodnja , savetodavac Boban Stanković
   11:00 do 11:30 Podrška interesnom udruživanju,razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva , savetodavac Jelena Stojiljković
   11:30 do 12:00 Ključne tačke u podizanju voćnog zasada , savetodavac Aleksandar Mitić
   12:00 do 12:30 Prihrana voćnih zasada , savetodavac Dalibor Cvetanović
   12:30 do 13:00 Braon mramorasta stenica , savetodavac Bojana Karapandžić
   13:30 do 14:00 QR kodovi u poljoprivredi , savetodavac Igor Ristić

09-03-2022.
   09:00 do 09:30 Pravilna prihrana ozimih useva preduslov za dobar prinos , savetodavac Boban Stanković
   09:30 do 10:00 Značaj agrohemijske anlize zemljišta i preporuke đubrenja u biljnoj proizvodnji , savetodavac Jelena Stojiljković
   10:00 do 10:30 Marketing u poljoprivredi , savetodavac Igor Ristić
   10:30 do 11:00 Global Gap , savetodavac Mirjana Petrović
   11:00 do 11:30 Higijena kao osnovni preduslov za dobijanje kvalitetnog i bezbednog mleka i mlečnih proizvoda , savetodavac Dejan Randjelović
   11:00 do 11:30 Savremena tehnologija gajenja šljiva , savetodavac Nenad Stefanović
   11:30 do 12:00 Navodnjavanje voćnjaka – šljiva , savetodavac Nenad Stefanović
   12:30 do 13:00 Ključne tačke u proizvodnji koštičavih voćnih vrsta , savetodavac Aleksandar Mitić
   13:30 do 14:00 Zelena povrtna stenica , savetodavac Bojana Karapandžić
   14:00 do 14:30 IPARD program , savetodavac Dalibor Cvetanović

Cilj održavanja Zimske škole je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa aktuelnim temama iz oblasti biljne i stočarske proizvodnje, kao i sa merama agrarne politike ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede sa sledećim rasporedom po opštinama i terminima održavanja: BRESTOVAC, 07.03.2022. godine- sala Doma kulture; BOJNIK, 08.03.2022. godine – Sala Doma kulture; LESKOVAC, 09.03.2022. godine- sala Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Leskovac.

Pozivnica

Koordinator: Jelena Stojiljković


Izvor: PSSS Leskovac

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account