Одржана едукација саветодаваца Пољопривредних саветодавних и стручних служби Србије на тему „Рејонизација воћарске производње“

On September 29, 2021

At Beograd

Posted by Administrator

Categories: Info, Edukacije Savetodavaca

Hits: 217


У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2021. годину, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Институт за примену науке у пољопривреди организовали су едукацију за Модул 6: Рејонизација воћарске производње. У складу са мерама спречавања ширења вируса COVID-19, едукација је одржана 16. септембра 2021, године, кроз учење на даљину, односно он лајн. Учесници едукације били су саветодавци из 22 Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије задужени за послове воћарства и виноградарства.

Модул је развијен на предлог Министарства пољопривреде као одговор на реалну потребу да се воћарска производња унапреди на основу рационалног коришћења агроеколошког потенцијала и компаративних предности појединих производних простора за гајење врста воћака прикладних за дате услове. На едукацији су обрађене теме које су се односиле на захтеве појединих врста воћака према агроеколошким условима гајења (климатски, едафски, орографски); дефинисање рејона и локалитета погодних за гајење појединих врста воћака по циљним областима (Северној Србији, Београду, Централној и Западној Србији, Јужној и Источној Србији); упознавање са савременим сортиментом/подлогама које се препоручују за гајење по појединим областима.

Едукација ће допринети успостављању чвршће сарадње између представника научних институција и саветодаваца ПССС на даљем спровођењу рејонизације воћарске производње.

Линк за преузимање презентација:

Предавачи:

др Ненад Катанић, помоћник министра пољопривреде у сектору за пољопривредну политику

др Сања Радичевић, Институт за воћарство, Чачак

проф.  др Зоран Кесеровић, Пољопривредни факултет у Новом Саду

проф. др Дејан Ђуровић, Пољопривредни факултет у Београду.

Извор: ИПН

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account