Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Leskovac

On Jun 15, 2021

At Leskovac

Posted by PSSS Leskovac

Categories: Realizovane Aktivnosti

Hits: 30


Dana 15.06.2021. savetodavac Jelena Stojiljković posetio je udruženje Udruženje korisnika voda i poljoprivrednih proizvoda"Selište", mesto Donje Stopanje, opština Leskovac - grad, u periodu od 11:00 do 11:30 časova
Prilikom posete prisutnim članovima (na gazdinstvu Ilić Dragana, s. Donje Stopanje) objašnjena je mogućnost osiguranje useva i plodova od strane resornog ministarstva. Ovim osiguranjem se regresira 40 - 45 % od plaćanja premije osiguranja umanjene za iznos poreza. Pravo na regres se ostvaruje tako što se zahtev za ostvarivanje prava na regres podnosi Upravi za trezor. Dokumentacija koja je potrebna: Original ili overena kopija polise osiguranja izdate od strane društva za osiguranje i overena potvrda o ukupnoj plaćenoj premiji osiguranja. Sastanku je prisustvovalo 3 čana udruženja. Koordinator: Jelena Stojiljković


Izvor: PSSS Leskovac
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account