Objava: Dana polja kukuruza - PSSS Niš

On Oktobar 06, 2022
At Niš
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 41

Dana 06.10.2022. sa početkom od 12 sati , savetodavci PSSS Niš, održali su Dane polja kukuruza u selu Krušje, opština Aleksinac. Danu polja prisustvovali su proizvođači i promoteri semenskih kuća, gde je prikazano 26 hibrida kukuruza različitih semenskih kuća, kao i agrotehnika koja je sprovedena u ogledu. Proizvođači su razmenili iskustva iz ove proizvodne godine u postojećim agroekološkim uslovima proizvodnje sa različitih reona i aspekata različitih nivoa primenjene agrotehnike u proizvodnji. 

Izvor: PSSS Niš