Objava: Dana polja kukuruza - PSSS Kraljevo

On September 23, 2022
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 16

Dana 23.09.2022 godine na oglednoj parceli poljoprivrednog proizvođača Vukićević Aleksandra, u selu Samaila, Kraljevo, sa početkom u 11sati, PSSS Kraljevo  je održalo tradicionalnu manifestaciju Dani Polja kukukuruza. Manifestacija se organizuje u cilju predstavljanja hibrida  kompanija Institut za kukuruz ZP, Institut za ratarstvo NS i  AS hibridi. Ukupno je predstavljen potencijal za prinos 21 hibrida i primenjena zaštita useva prema programu Agromarket DOO i Galenika fitofarmacija AD.

Izvor: PSSS Kraljevo