Objava: RADIONICA-PSSS Beograd

On September 08, 2022
Posted by PSSS Mladenovac
Hits: 7
Dana 08.09.2022. godine, sa početkom u 07:46 održana je radionica, mesto Mali Požarevac , opština Beograd-Sopot, PG Grujić Slobodana sa temom:
1. 07:46 do 08:16 Praktičan prikaz određivanja momenta tretiranja zasada jabuke proztiv jabukinog smotavca , savetodavac Tamara Mihailović

Cilj radionice je bio praktičan prikaz određivanja momenta tretiranja zasada jabuke protiv jabukinog smotavca.
Koordinator: Tamara Mihailović


Izvor: PSSS Beograd