Objava: PREDAVANJE-PSSS Zaječar

On September 08, 2022
Posted by PSSS Zajecar
Hits: 4
Dana 08.09.2022. godine, sa početkom u 19:55 održana je predavanje, mesto Bogovina , opština Boljevac, Sala mesne kancelarije sa temama:
1. 19:55 do 20:30 Primena mineranih hraniva u ratarskoj proizvodnji , savetodavac Slavica Kodžopeljić
2. 20:30 do 21:06 Proizvodnja voćnih rakija , savetodavac Mihajlo Žikić

Cilj predavanja je da se poljoprivrednim proizvođačima ukaže na značaj pravilne primene odgovarajućih količina i formulacija mineralnih hraniva u ratarskoj proizvodnji, kao i na tehnologiji proizvodnje voćnih rakija.
Koordinator: Slavica Kodžopeljić


Izvor: PSSS Zaječar