Objava: PREDAVANJE-PSSS Zaječar

On September 08, 2022
Posted by PSSS Zajecar
Hits: 7
Dana 08.09.2022. godine, sa početkom u 08:48 održana je predavanje, mesto Valakonje , opština Boljevac, Prostorije mesne kacelarije Valakonje Bukovo sa temama:
1. 08:48 do 09:28 Kontrola plodnosti zemljišta u proizvodnji ratarskih i povrtarskih useva , savetodavac Slavica Kodžopeljić
2. 09:29 do 10:00 Pojava invazivnih stenica u povrtarskim usevima , savetodavac Slavica Dželatović

Cilj predavanja bio je da se poljoprivrednim proizvođačima ukaže na značaj kontrole plodnosti zemljišta u proizvodnji ratarskih i povrtarskih useve, kao i na pojavu invazivnih stenica u povrtarskim usevima.
Koordinator: Slavica Kodžopeljić


Izvor: PSSS Zaječar