Одржана едукација саветодаваца ПССС за Модул 4 Јачање конкурентности повртарске и воћарске производње кроз постизање стандарда у примарној производњи као и могућност унапређења пласмана производа кроз прераду, паковање, промоцију, заштиту ознака квалитета

On Maj 30, 2022
At Beograd
Posted by Administrator
Hits: 147

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2022. годину, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди (ИПН), уз донацију БФЦ компаније и Немачке развојне банке, одржанa je едукацијa за Модул 4: Јачање конкурентности повртарске и воћарске производње кроз постизање стандарда у примарној производњи као и могућност унапређења пласмана производа кроз прераду, паковање, промоцију, заштиту ознака квалитета, као и кроз различите облике интересног удруживања у циљу заједничког наступа на тржишту.

Теоријски део едукације, у трајању од два дана, одржан је кроз учење на даљину (он лајн), на You Tube каналу и Zoom платформи у следећим терминима:

-26. мај 2022. године, за саветодавце у областима: ратарство, повртарство и заштита биља,

-27. мај 2022. године, за саветодавце у областима: воћарство, виноградарство и заштита биља.

Учесници едукације били су саветодавци из 22 Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије (ПССС), задужени за послове ратарства и повртарства, воћарства и виноградарства и заштите биља.

Теоријски део едукације односио се на стандардизацију робе која је врло важна за несметан развој сектора трговине. Тржишни стандарди омогућавају купцу и продавцу лакшу комуникацију и пласман на тржишту. Усаглашавање домаћих прописа у овој области са међународним прописима и стандардима у многоме ће допринети не само повећању извоза, већ и регулисању ситуације на домаћем тржишту. Сходно томе, модул је био усмерен на технологију производње поврћа и воћа, и на примере добре праксе.

Првог дана (26. маја 2022. године) eдукацију је отворила и модерирала др Дивна Симић (Институт за примену науке у пољопривреди). Добијања знања имала су за циљ унапређење производње и повећање конкурентности пољопривредних газдинстава која се баве повртарском производњом. Саветодавцима задужени за послове ратарства и повртарства и заштите биља презентоване су теме из области стандарда у примарној производњи, технологија производње паприке, парадајза, купуса, краставца и кромпира за свежу потрошњу и прераду, као и могућност унапређења пласмана производа и различити облици интересног удруживања

Другог дана (27. маја 2022. године) едукацију је отворио др Драган Раховић (Институт за примену науке у пољопривреди). Указао на значај развоја свести о тржишним стандардима и произвођачким организацијама, и нагласио потребу да се стечено знање на едукацијама кроз саветодани рад пренесе пољопривредним произвођачима, удружењима и привредним субјектима који учествују у промету свежег воћа. Саветодавцима задужени за послове воћарства, виноградарства и заштите биља представњене су теме из области савремене технологије примарне воћарске производње, постизање стандарда у примарној производњи, могућности прераде. Кроз едукације се говорило и о унапређењу пласамана кроз  паковање, промоцију и кроз различите облике интересних удружења, тржишни стандарди за свеже воће и поврће, контрола усклађености тржишних стандарда. Такође, указано је на значај признавања произвођачких организација у пољопривреди, и подршци развоју произвођачких организација кроз оперативне програме у сектору воћа и поврћа.

Циљ едукације био је унапређење постојећих знања саветодаваца, нарочито у делу који се односи на познавање: тржишних стандарда за свеже поврће и воће, контролу усклађености поврћа и воћа са тржишним стандардима, регистра трговаца воћа и поврћа, процедуре признавања произвођачких организација у повртарству, технологија производње најважнијих повртарских врста, као и значаја удруживања произвођача.

Предавачи на едукацији 26. маја 2022. године били су: Колинда Хрехоровић, Руководилац групе за воће, поврће и алкохолна пића, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Весне Радојичић, групе за воће, поврће и алкохолна пића, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и др Жарко М. Илин, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет.

Предавачи на едукацији 27. маја 2022. године били су: Колинда Хрехоровић, Руководилац групе за воће, поврће и алкохолна пића, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Весна Радојичић, групе за воће, поврће и алкохолна пића, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Златко Јовановић, самостални консултант, и Саша Рашковић, самостални консултант.

Фотографије са едукације одржане 26. маја 2022. године

Линк до едукације одржане 26.05. 2022 је у наставку: линк

Фотографије са едукације одржане 27. маја 2022. године

Линк до едукације одржане 27.05. 2022 је у наставку: линк

Очекује се да ће едукација допринети подизању нивоа знања саветодаваца у области познавања тржишних стандарда, нових технологија и значаја заједничког наступа произвођача на тржишту.

Извор: ИПН