Одржана едукација саветодаваца ПССС на тему: Обрада земљишта као адаптацијска мера на климатске промене у пољопривредној производњи

On Maj 27, 2022
At Beograd
Posted by Administrator
Hits: 119

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2022. годину, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди (ИПН), одржанa je едукацијa за Модул 12: „Обрада земљишта као адаптацијска мера на климатске промене у пољопривредној производњи“.

Едукација представља део пројекта „Јачање отпорности сектора пољопривреде на елементарне непогоде“ који је покренут у сарадњи Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, ФАО Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација уз подршку Европске уније. Обуком су непосредно руководио Институт за примену науке у пољопривреди.

Први дан едукације је одржан 24.05.2022. године, као теренска обука, на огледном пољу ПСС Институт Тамиш ДОО Панчево.

Учесници едукације били су саветодавци из 22 Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије (ПССС), задужени за послове ратарства и повртарства.

Едукацију је отворила др Ивана Бакић, из Института за примену науке у пољопривреди.. На почетку едукације учесницима се обратио др Никола Ћурчић, директор ПСС Институт Тамиш ДОО Панчево, који је, у име Института Тамиш, поздравио све присутне и пожелео им срећан рад.  

 Циљ едукације био је проширење знања у области конзервацијске обраде земљишта, као мере која може допринети адаптацији на климатске промене у пољопривредној производњи.

Едукативни модул усмерен је на упознавање саветодаваца са свим системима обраде земљишта, правилном употребом минералних и органских хранива и покровних усева. Такође, саветодавци су имали прилику да се упознају са трошковима различитих видова производње, као и свим бенефитима (очување биодиверзитета, побољшање структуре, воденог и ваздушног капацитета, повећање ефикасности коришћења воде и хранљивих материја) примене система конзервацијске обраде земљишта (редукована обрада, заштитна обрада, парцијална обрада и директна сетва). За потребе показног дела едукације, на огледном пољу су отворена три профила, где су учесници имали прилику и да практично виде карактеристике земљишта на три различита система обраде.

Очекује се да ће едукација допринети подизању нивоа знања саветодаваца у области конзервацијске пољопривреде што ће бити од значаја за пољопривреду у сегменту очувања квалитета земљишта, као природног ресурса на ком почива пољопривредна производња. Такође, ова мера може допринети контроли загађења ваздуха уопште и глобалног загревања кроз смањење емисије угљен-диоксида, очување органске материје земљишта, мању потрошњу енергената,  спречавање паљења жетвених остатака и увођење сертификације и трговине карбон кредитима. Стечена знања саветодаваца биће у функцији подизања свести о значају конзервацијског система обраде, који може допринети спречавању губитка обрадивог и регенерацији деградираног земљишта.

Материјал са едукације доступан је на следећем линку: линк 

Предавач на едукацији био је дипл.инж. Богдан Гаралејић, саветодавац ПСС Институт Тамиш ДОО Панчево, са вишегодишњим искуством у овој области рада.

Извор: ИПН