Objava: PREDAVANJE-PSSS Zaječar

On April 30, 2022
Posted by PSSS Zajecar
Hits: 4
Dana 30.04.2022. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Zaječar , opština Zaječar - grad, Prostorije III mesne zajednice sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Zaštiita bilja u organskoj proizvodnji voća , savetodavac Slavica Dželatović
2. 18:35 do 19:05 Organska proizvodnja voća - posebni zahtevi , savetodavac Mihajlo Žikić

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa zaštitom bilja u organskoj proizvodnji voća, kao i sa posebnim zahtevima u organskoj proizvodnji voća.
Koordinator: Slavica Dželatović


Izvor: PSSS Zaječar