Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

On Januar 10, 2022
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 67

Dana 10.01.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Draževiće , opština Sjenica, UP "Draževiće" sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Zaštita voćaka od mraza, glodara i divljači , savetodavac Silvija Hodžić
2. 10:30 do 11:00 Ishrana krava muzara u zimskom periodu. , savetodavac Zumreta Trtovac

Cilj održanog predavanja, kojem je prisustvovalo 14 poljoprivrednih proizvođača ovoga kraja, bio je upoznavanje sa zaštitom voćaka od mraza, glodara i divljači, kao i sa ishranom krava muzara u zimskom periodu.
Koordinator: Silvija Hodžić


Izvor: PSSS Novi Pazar