Одржана едукација саветодаваца ПССС за Модул 8: „Додавање вредности производима од воћа и поврћа кроз производњу, прераду, паковање, промоцију, заштиту ознака квалитета и промет малих количина хране биљног порекла на пољопривредним газдинствима“

On Oktobar 08, 2021
Posted by Administrator
Hits: 261

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2021. годину, Министарствo пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Институт за примену науке у пољопривреди (ИПН), уз подршку компаније BFC (Business & Finance Consulting) и немачке Развојне банке KfW, организовали су практичну обуку за Модул 8 - „Додавање вредности производима од воћа и поврћа кроз производњу, прераду, паковање, промоцију, заштиту ознака квалитета и промет малих количина хране биљног порекла на пољопривредним газдинствима“.

Практична обука одржана је: 6. октобра године, за саветодавце у областима: ратарство и повртарство, органска производња, прехрамбена технологија и мелиорације у месту Штулац општина Врњачка Бања у производном погону фирме BIOFOODEX D.O.O.

Едукација је организована у циљу континуиране обуке саветодаваца ПССС за унапређење рада на пољопривредним газдинствима из области прерадe, паковања, промоције, заштите ознака квалитета и промет малих количина производа добијених прерадом поврћа. Саветодавци су упознати са кључним тачкама у дефинисању и управљању квалитетом појединачних поступака прераде поврћа. Представљени су технолошки поступци који се примењују у преради поврћа са акцентом на прераду и промет производа од паприке.

Предавач на едукацији биo je:

Проф. др Бранислав Златковић, редовни професор Пољопривредног факултета у пензији