Objava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

On September 13, 2021
Posted by PSSS Krusevac
Hits: 12
Dana 13.09.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Velika Drenova , opština Trstenik, Prostorije Vino Kalema sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Priprema zemljišta za podizanje višegodišnjih zasada , savetodavac Snježana Vujinović
2. 10:30 do 11:00 Primarna prerada grožđa , savetodavac Slađana Cvetković

Cilj predavanja je bio da se poljoprivrednim proizvođačima prezentuje značaj pravilne pripreme zemljišta za podizanje višegodišnjih zasada kao i primarna prerada grožđa.
Koordinator: Snježana Vujinović


Izvor: PSSS Kruševac