Objava: Dana polja kukuruza - hemijski ogled - PSSS Beograd

On Avgust 24, 2021
At Beograd
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 45

Dana 24.08.2021 PSSS Beograd sa početkom u 11:00h organizovala  Dan polja kukuruza-hemijski ogled na parceli Mićić Vladana u Međulužju.

Posejan je LG - limanova hibrid na površini od 1ha, a saradnja je ostvarena sa tri hemijske kuće i to Galenika-fitofarmacija, Agroarm i Agromarket i kontrola.Cilj postavljanja ovog hemijskog ogleda kukuruza je da se izvrši pregled parcele, ocena zakorovljenosti , odnosno sumiratnje ocene efikasnosti herbicida sa posebnim osvrtom na kontrolnu parcelu na kojoj nije izvršeno tretiranje.

Poljoprivredni proizvođači će na ovaj način izabrati odgovarajuću kombinaciju preparata za narednu setvu. Osim poljoprivrednih proizvođača, Danima polja kukuruza-hemijski, prisustvovali su i predstavnici hemijskih kuća i medija.

Koordinator Ljiljana Krsmanović

Saradnici na ogledu : Violeta Veličković i Željko Lazić