Najava: DAN POLJA KUKURUZA - PSSS SMEDEREVO

On Avgust 25, 2021
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 50

Dana 25.08.2021.godine, PSSS Smederevo će organizovati Dan polja Samostalni ogled silažnog kukuruza 2021, na oglednoj parceli u Kolarima. Ogled  je posejan u saradnji sa 4 semenske kuće:Institut za ratarstvo i povrtarstvo-Novi Sad, Institut za kukuruz Zemun polje, Agrosava i KWS. Manifestacija će se održati u Kolarima na oglednoj parceli u sedištu PSSS Smederevo. Proizvođači će imali priliku da se upoznaju sa sortimentom posejanog kukuruza za pripremu silaže, primenjenom agrotehnikom i meteorološkim uslovima u toku vegetacije u cilju odabira hibrida za naredne proizvodnje i rejonizacije hibrida i prinosima posejanih hibrida.

Pozivnica
Koordinator: Goran Pavlović
Saradnici u realizaciji ogleda: Žaklina Mladenović i Dragomir Radić