Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Kruševac

On Jul 25, 2021
Posted by PSSS Krusevac
Hits: 28
Dana 25.07.2021. savetodavac Sandra Miletaković posetio je udruženje Udruženje odgajivača goveda simentalske rase Leskovica, mesto Sezemče, opština Kruševac - grad, u periodu od 08:00 do 09:00 časova
Cilj posete Udruženju je bio prezentovanje Javnog poziva za Meru 1 IPARD programa.


Izvor: PSSS Kruševac