Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Pirot

On Jul 23, 2021
At Pirot
Posted by PSSS Pirot
Hits: 23
Dana 23.07.2021. savetodavac Bratislav Kovačević posetio je udruženje Udruženje pčelara Stara planina, mesto Pirot, opština Pirot, u periodu od 09:00 do 10:00 časova
Cilj posete je bio da se proizvođači upoznaju sa Parvilnikom o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja.


Izvor: PSSS Pirot