Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Niš

On Jul 23, 2021
At Niš
Posted by PSSS Nis
Hits: 30
Dana 23.07.2021. savetodavac Predrag Janković posetio je udruženje Udruženje odgajivača goveda "Dobrič", mesto Merošina, opština Merošina, u periodu od 13:30 do 14:30 časova
Cilj sastanka je bio upoznavanje članova udruženja sa Pravilnikom o podsticajima za tov junadi, roku za podnošenje zahteva, broju grla i potrebnoj dokumentaciji.


Izvor: PSSS Niš